Imola Szanto Francsics

Associate
  • Göteborg
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Stockholms universitet, juristexamen, 2020
  • Linnéuniversitetet, sjökaptensexamen, 2022

Erfarenhet

  • Söderberg & Partners, trainee, 2020-2023

Nyhet

Högsta domstolen ger klarhet i redarbegreppet och sjölagens krav på kvalificerad grov vårdslöshet i fråga om redares rätt till ansvarsbegränsning
Nyhet 27 februari 2024

Högsta domstolen ger klarhet i redarbegreppet och sjölagens krav på kvalificerad grov vårdslöshet i fråga om redares rätt till ansvarsbegränsning

Frågan om vem som ska ansvara i egenskap av redare för ett fartyg har länge varit ett av de mest kom…

Imola Szanto Francsics i The Seat
Nyhet 18 december 2023

Imola Szanto Francsics i The Seat

Nyligen var det Imola Szanto Francsics, biträdande jurist i tvist- och transporträttsgruppen på Göte…