Hanna Lemne

Junior Economist
  • Stockholm
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Verksamhetsområden

Utbildning

  • Handelshögskolan i Stockholm, mastersexamen i nationalekonomi, 2023
  • Paris School of International Affairs, Sciences Po, mastersexamen i internationell styrning och diplomati, 2023
  • Handelshögskolan i Stockholm, kandidatexamen i nationalekonomi, 2021

Erfarenhet

  • Advokatfirman Vinge, Sommarnotarie, 2022