Utbildning

  • Lunds universitet, jur kand, 1989

Erfarenhet

  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå 1992-1997
  • Tingstjänstgöring 1990-1992
  • Amanuens vid Lunds Universitet 1988-1989