Annika Tingström

Projektassistent
  • Malmö
  • Språk:
    Svenska, Engelska

Utbildning

  • Lernia College Malmö, Hälso- och sjukvårdsadministration, 2013

Erfarenhet

  • Sektionschefsstöd och schemaläggare, VO barnmedicin Skånes universitetssjukhus Malmö och Lund, 2016-2022

Övriga meriter

  • Procurator Social (personalansvarig), Kristianstads nation, Lund, 2010