Verksamhetsområden

Utbildning

 • Doktorandstudier, 1993-1994
 • Uppsala universitet, juristexamen, 1992

Erfarenhet

 • Vinge Göteborg, Partner, 2020 –
 • Setterwalls, 2001-2020
 • Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, 2001
 • Domstolsverket, utvecklingsenheten, 2000-2001
 • Hovrätten för Västra Sverige, hovrättsassessor, 1999-2000
 • Stenungsunds tingsrätt, tingsfiskal, 1999
 • Svea Hovrätt, fiskal, 1997-1999
 • Östersunds tingsrätt, notarie, 1995-1997

Övriga meriter

 • Anders har biträtt både svenska och internationella företag i ärenden avseende fastighetsrätt i mer än 15 år