Uppdrag

Vinge har företrätt Tobii i samband med noteringen av Tobii Dynavox

9 december 2021

Vinge har företrätt Tobii och Tobii Dynavox i samband med utdelningen av aktierna i Tobii Dynavox till aktieägarna i Tobii samt noteringen av Tobii Dynavox stamaktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet offentliggjordes den 23 november 2021 och första handelsdag på Nasdaq Stockholm var den 9 december 2021.

Tobii Dynavox är den globala marknadsledaren inom kommunikationshjälpmedel. Bolagets specialutvecklade lösningar gör det möjligt för människor med funktionsnedsättningar som cerebral pares, ALS och ryggmärgsskada att få en egen röst, lära sig att läsa och leva ett mer självständigt liv. Hundratusentals människor över hela världen har dragit nytta av deras integrerade lösningar med hårdvara, mjukvara, kliniskt utvecklade språksystem, undervisningsverktyg, utbildning och engagerad support. Bolaget erbjuder ett omfattande stöd kring ersättningssystem för finansiering av deras lösningar för att kunna hjälpa så många som möjligt. Tobii Dynavox har cirka 500 anställda runtom i världen, med huvudkontor i Sverige, och kontor i USA, Storbritannien, Norge och Kina, samt återförsäljande partners i över 60 länder.

Vinges team bestod av Jesper Schönbeck, Amanda Knutsson, Joel Magnusson, Emil Lindwall, Pernilla Björklund, Henrik Wastensson, Victor Ericsson, Emelie Svanberg,Maria Dahlin Kolvik, Christina Odengran, Ellinor Wargenbrant, Eléonore Friberg, Jolene Reimerson och Viktoria Owetz Leyva.

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022