Uppdrag

Vinge har företrätt FAM i samband med investering i Novare

21 december 2022

Vinge har företrätt FAM AB, som ägs av Wallenbergstiftelserna, i samband med investering i Novaregruppen.

Novare är en svensk koncern som erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital.

Vinges team har huvudsakligen bestått av Jonas Johansson, Olivia Belding, Martin Boström, Narin Melazade, Ebba Svenburg, Nicklas Thorgerzon och Ellinore Boström Andersson.

Relaterat

Vinge företräder Stride.VC i samband med investering i Anotherblock

Anotherblock lanserade 2022 en blockkedjebaserad marknadsplats för musikrättigheter. Bolaget har via sin plattform gett fans tillgång till streamingrättigheter för låtar av flera kända artister. Investeringsrundan leds av Stride.VC.
25 maj 2023

Vinge företräder M42 i samband med förvärvet av Diaverum från Bridgepoint

Vinge företräder M42, ett Abu Dhabi-baserat teknikbaserat hälsovårdsföretag, i samband med dess förvärv av Diaverum AB. M42 är ett globalt ledande företag inom hälso- och sjukvård.
22 maj 2023

Vinge biträder Tele2 vid obligationsemission och återköpserbjudande

Vinge biträder Tele2 AB (publ) vid dess emission av seniora, icke-säkerställda fastränteobligationer om EUR 500 miljoner och i samband med bolagets parallella återköpserbjudande till investerare i dess tidigare emitterade obligationer med förfall under 2024.
22 maj 2023