Uppdrag

Vinge företräder InnovationsKapital vid investering i Hexaformer

9 maj 2007

Vinge företräder InnovationsKapital vid investering i Hexaformer, som är ett bolag med inriktat på tillverkning av transformatorer. Investeringen från InnovationsKapital kommer att hjälpa Hexaformer att stärka och expandera sin verksamhet.
 
Delägare Johan Winnerblad och biträdande jurist Theresa Kovac företräder InnovationsKapital.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024