Uppdrag

Vinge företräder Diös & Kuylenstierna

18 september 2008

Vinge företräder Diös & Kuylenstierna vid försäljning av sex fastigheter upplåtna med tomträtt i Högdalens industriområde. Den uthyrbara ytan uppgår till cirka 28.000 kvadratmeter. Tillträde skedde den 1 september.

Delägare Patrick Forslund tillsammans med biträdande juristen Daniel Unger företräder Diös & Kuylenstierna.

Vinge vässar erbjudande inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn

Vinge startar ett team inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn för att ytterligare stärka erbjudandet inom Bank & Finans och Regulatory. Torbjörn Jacobsson, senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor med bakgrund bland annat som riskchef i banksektorn, har engagerats för att leda gruppen.
30 november 2021

Emelie Svensäter Jerntorp utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Emelie Svensäter Jerntorp som delägare vid Vinges Skånekontor.
19 november 2021

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner

Vinge toppar listan över fastighetstransaktioner för 2020-2021. Med en transaktionsvolym på 147,8 miljarder SEK ligger Vinges fastighetsgrupp åter i topp på Fastighetsvärldens lista över sammanlagd transaktionsvolym.
11 november 2021