Uppdrag

Vinge företräder Diös & Kuylenstierna

18 september 2008

Vinge företräder Diös & Kuylenstierna vid försäljning av sex fastigheter upplåtna med tomträtt i Högdalens industriområde. Den uthyrbara ytan uppgår till cirka 28.000 kvadratmeter. Tillträde skedde den 1 september.

Delägare Patrick Forslund tillsammans med biträdande juristen Daniel Unger företräder Diös & Kuylenstierna.

Relaterade nyheter

Vinge har företrätt CTEK i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 miljoner kronor.
29 mars 2023

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023