Uppdrag

Vinge företrädde Intodate International AB vid försäljning av E-kontakti Oy

8 augusti 2012

Vinge har företrätt Intodate International AB vid försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget E-kontakti Oy till Alma Media Oyj. Intodate International AB har, via E-kontakti Oy, drivit internetsajten e-kontakt.fi som är Finlands största online dejtingtjänst.

Malin Ohlin och Nina Farrahi företrädde Intodate International AB tillsammans med Karin Grauers och Per Eric Alvsing.

Relaterade nyheter

Vinge har företrätt CTEK i samband med dess företrädesemission

Vinge har företrätt CTEK AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission, vilken tillför CTEK cirka 350 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
29 mars 2023

Vinge har företrätt VNV Global i samband en företrädesemission

Vinge har företrätt VNV Global i samband med en fullt säkerställd företrädesemission om cirka 328 miljoner kronor.
29 mars 2023

Vinge företräder Ramirent i samband med förvärvet av JIAB

Vinge företräder Ramirent AB i samband med förvärvet av JIAB Hyrcenter (bestående av bolagen JIAB Hyrcenter AB och JIAB Boden AB). Genom förvärvet förstärker Ramirent ytterligare sin position i Norrbotten och som det största maskinuthyrningsföretaget i Sverige.
21 mars 2023