Uppdrag

Vinge företrädde Intodate International AB vid försäljning av E-kontakti Oy

8 augusti 2012

Vinge har företrätt Intodate International AB vid försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget E-kontakti Oy till Alma Media Oyj. Intodate International AB har, via E-kontakti Oy, drivit internetsajten e-kontakt.fi som är Finlands största online dejtingtjänst.

Malin Ohlin och Nina Farrahi företrädde Intodate International AB tillsammans med Karin Grauers och Per Eric Alvsing.

”Du lär dig mycket nytt som inte tas upp på juristutbildningen”

Arthur Kinski var sommarnotarie på Vinges Stockholmskontor sommaren 2021. Här berättar han om sin upplevelse av programmet och ger tips till dig som ska söka till nästa år.
18 oktober 2021

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021