Uppdrag

Industri Kapital och TeliaSonera säljer Multicom Security Holding

23 juni 2005

Det brittiska investmentbolaget GMT Communications Partners har förvärvat Multicom Security AG, en svensk utvecklare av kommunikationstjänster för fast och mobil informationsöverföring, för MSEK 550. Säljare är ett av Industri Kapital 2000-fonden och TeliaSonera gemensamt ägt bolag.

Vinge representerade Industri Kapital och TeliaSonera.

Ansvarig delägare var Bertil Villard som biträddes av Malin Leffler och Fredrik Hallin.

Relaterat

Vinge företräder Dr. Schär

Vinge företräder Dr. Schär i förvärvet av Semper AB:s glutenfria verksamhet. Det italienska företaget Dr. Schär producerar och utvecklar produkter för specialkost.
29 februari 2024

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission

Vinge företräder Irisity AB i samband med förvärvet av Ultinous och en riktad nyemission.
29 februari 2024

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").

Vinge har företrätt Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”) i samband med att SBB etablerar ett joint venture-bolag för samhällsfastigheter tillsammans med Castlelake, LP ("Castlelake").
29 februari 2024