Uppdrag

Industri Kapital och TeliaSonera säljer Multicom Security Holding

23 juni 2005

Det brittiska investmentbolaget GMT Communications Partners har förvärvat Multicom Security AG, en svensk utvecklare av kommunikationstjänster för fast och mobil informationsöverföring, för MSEK 550. Säljare är ett av Industri Kapital 2000-fonden och TeliaSonera gemensamt ägt bolag.

Vinge representerade Industri Kapital och TeliaSonera.

Ansvarig delägare var Bertil Villard som biträddes av Malin Leffler och Fredrik Hallin.

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022