Uppdrag

Industri Kapital och TeliaSonera säljer Multicom Security Holding

23 juni 2005

Det brittiska investmentbolaget GMT Communications Partners har förvärvat Multicom Security AG, en svensk utvecklare av kommunikationstjänster för fast och mobil informationsöverföring, för MSEK 550. Säljare är ett av Industri Kapital 2000-fonden och TeliaSonera gemensamt ägt bolag.

Vinge representerade Industri Kapital och TeliaSonera.

Ansvarig delägare var Bertil Villard som biträddes av Malin Leffler och Fredrik Hallin.

Wibeke Sorling utnämnd till ny delägare

Med start 1 januari 2022 tillträder Wibeke Sorling som delägare på Vinges Göteborgskontor.
27 oktober 2021

Arbitration proceedings between a Member State and an investor from another Member State further curtailed – the judgment of the EU Court of Justice in PL Holdings

Following the much debated judgment by the CJEU in Achmea, arbitration clauses in bilateral investment treaties between Member States under which an investor in one of those Member States may bring proceedings against the other Member State are considered incompatible with EU law. However, the judgment in Achmea seemed to leave it open whether an arbitration agreement between a Member State and an investor from another Member State not based on such a clause would be considered acceptable by the CJEU. Yesterday’s ruling by the Court in the Swedish case PL Holdings (Case C-109/20) dealt with one aspect of this question, resulting in further limits to investment arbitration in the EU.
27 oktober 2021

Vinge slår upp portarna till IP@Vinge

Den 6 december bjuder vi in till IP@Vinge, en förmiddag i immaterialrättens tecken som samlar några av Sveriges främsta experter på IP-området. Tillsammans med inbjudna gäster diskuterar vi ett antal högaktuella IP-frågor under ledning av jur. dr Ulrika Wennersten.
22 oktober 2021