Uppdrag Industri Kapital och TeliaSonera säljer Multicom Security Holding

23 juni 2005

Det brittiska investmentbolaget GMT Communications Partners har förvärvat Multicom Security AG, en svensk utvecklare av kommunikationstjänster för fast och mobil informationsöverföring, för MSEK 550. Säljare är ett av Industri Kapital 2000-fonden och TeliaSonera gemensamt ägt bolag.

Vinge representerade Industri Kapital och TeliaSonera.

Ansvarig delägare var Bertil Villard som biträddes av Malin Leffler och Fredrik Hallin.

Ändringar i konkurrenslagen leder till behov av översyn av compliance-policys och manualer för gryningsräder

Som tidigare beskrivet på Vinge.se 12 oktober kommer konkurrenslagen (2008:579) att ändras i flera viktiga avseenden 1 mars 2021. Till följd av dessa omfattande ändringar rekommenderar vi att varje verksamhet gör en översyn av compliance policys och manualer för eventuella gryningsräder.
25 november 2020

Jerker Kjellander är ny delägare i Skåne

Tvistlösningsexperten Jerker Kjellander har valts in som delägare till Vinges Skånekontor.
20 november 2020

Arbetsrättspodden # 30 – Anställd eller konsult?

Konsultupplägg riskerar ibland att bli alltför likt ett anställningsförhållande, och om något går fel kan det i praktiken bli en dyr och besvärlig historia. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
18 november 2020