forstoringsglas

Sökresultat (2235 träffar)

Vinge biträder Ikano Bostad i fastighetsaffärer med Wallenstam

Wallenstam köper ett stadsnära projekt i Årstaberg, Stockholm, av Ikano Bostad för 750 miljoner kronor. I samband med affären säljer Wallenstam också en portfölj med 28 bostadsfastigheter i Göteborg och Partille till Ikano Bostad för 1.360 miljoner kronor.
1 juli 2022

Vinge företräder Komatsu i samband med förvärv av Bracke Forest AB

Vinge företräder Komatsu Ltd. och dess dotterbolag Komatsu Forest AB i samband med förvärv av Bracke Forest AB, ett bolag som utvecklar och tillverkar markberedningsutrustning och produkter för mekaniserad skogsplantering.
1 juli 2022

Vinge biträder Lagercrantz Group vid förvärv av PcP Corporation

Vinge har biträtt Lagercrantz Group vid förvärv av 95% av aktierna i den danska koncernen PcP Corporation A/S, ett ledande produktbolag med innovativa, högkvalitativa och kundanpassade säkerhetslösningar. Förvärvet genomfördes till ett totalt rörelsevärde (enterprise value) om ca 500 milj kr.
30 juni 2022

Vinge har företrätt SBC Sveriges BostadsrättsCentrum i dess förvärv av Mediator AB

Vinge har företrätt SBC Sveriges BostadsrättsCentrum, en helhetsleverantör inom bostadsrätts- och fastighetsförvaltning, i samband med dess förvärv av fastighetsförvaltningsbolaget Mediator AB.
30 juni 2022

Vinge företräder Cantargia i samband med företrädesemission

Vinge företräder Cantargia AB (publ) i samband med en fullt garanterad företrädesemission om cirka 250 miljoner kronor.
30 juni 2022

Vinge företräder Mentimeter i samband med en private placement

Vinge har företrätt Mentimeter AB (publ) i samband med en private placement om cirka 432 miljoner kronor till ett antal nya investerare och befintliga ägare.
23 juni 2022

Vinge företräder Goldman Sachs, J.P. Morgan, Nordea, Morgan Stanley och DNB Markets i samband med Millicoms företrädesemission

Vinge företräder Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc, Nordea Bank Abp, filial i Sverige (Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners), DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Morgan Stanley & Co. International plc (Joint Bookrunners) i samband med Millicom International Cellular S.A.s företrädesemission om cirka 7,5 miljarder kronor före emissionskostnader.
23 juni 2022

Vinge biträder SEB vid samarbete med och investering i Leneo

Vinge har biträtt SEB när man inleder strategiskt samarbete med och genom SEB Venture Capital går in som delägare i det danska techbolaget Leneo. Leneo har utvecklat en plattform, som hjälper företag att gå över till nya affärsmodeller, där de i stället för att sälja produkter säljer en tjänst, där produkten är inkluderad tillsammans med kompletterande tjänster.
20 juni 2022

Vinge biträder Ernström Ventures och Nicklas Storåkers i samband med investering i Lysa

Vinge har biträtt Ernström Ventures och Nicklas Storåkers i samband med att Lysa genomför en nyemission om 350 miljoner kronor. Lysa är en automatisk sparrobottjänst och det nya kapitalet ska användas för fortsatt internationell expansion.
16 juni 2022

Vinge biträder FCG i budet på Transcendent Group

FCG Holding Sverige AB har lämnat ett rekommenderat kontant uppköpserbjudande till aktieägarna i Transcendent Group AB (publ). Erbjudandets värde uppgår till cirka 240 miljoner kronor. Vinge biträder FCG.
15 juni 2022

Vinge har företrätt King i samband med förvärv av Peltarion AB

Vinge har företrätt King i samband med förvärv av leverantören av operationella AI-plattformar, Peltarion AB.  
15 juni 2022

Vinge företräder Trill Impact och ID North i samband med förvärv av Pulsen Integrations IAM-verksamhet

Vinge företräder Trill Impact och dess portföljbolag ID North i samband med förvärvet av Pulsen Integrations verksamhet inom identitets- och behörighetshantering (IAM).
10 juni 2022

Vinge företräder Procuritas vid förvärvet av We Select

Vinge företräder Procuritas Capital Investors i samband med förvärvet av en majoritetsandel i The We Select Company AB ("We Select"), en snabbväxande digital rekryteringsplattform. Nyckelpersoner inom bolagets ledning kommer att behålla en betydande ägarandel efter transaktionen.
9 juni 2022

Platzers försäljning av del av Arendal till Göteborgs Hamn

Vinge biträdde Platzer när försäljningen av en del av området Arendal (108 000 kvm mark och 69 000 kvm vattenareal) till Göteborgs Hamn genomfördes.
9 juni 2022

Vinge biträder vid försäljningen av Klaravik

Vinge biträder säljaren vid försäljningen av Klaravik till TBAuctions.
8 juni 2022
Föregående Nästa