forstoringsglas

Vinge biträder Re:NewCell vid projektfinansiering

Vinge har biträtt Re:NewCell AB med projektfinansiering inför byggnation av bolagets textilåtervinningsanläggning i Sundsvall. Lånefaciliteten uppgår till 450 miljoner kronor. Nordea, Svensk Exportkredit och Finnvera agerade långivare och garantiställare.
21 december 2020

Vinge har företrätt Embracer i samband med ingåendet av ny kreditfacilitet om SEK 3.000.000.000

Vinge har företrätt Embracer Group AB (publ) i samband med ingåendet av avtal om en ny kreditfacilitet om SEK 3.000.000.000 för, bland annat, förvärv, med Nordea Bank Abp, filial i Sverige.
18 december 2020

Vinge biträder Fastighets AB Trianon i samband med dess notering på Nasdaq Stockholm

Vinge har biträtt Fastighets AB Trianon (publ) i samband med dess listbyte från Nasdaq First North Premier Growth Market till Nasdaq Stockholms huvudlista.
18 december 2020

Vinge biträder Sobro vid investering i Road Rental

Vinge har biträtt Sobro vid investering i Road Rental Scandinavia AB, som är en helhetsleverantör inom trafikanordningar och utrustning för avspärrningar vid vägarbeten.
18 december 2020

Vinge företräder BWB Partners i samband med försäljning av Heatex AB till den amerikanska industrikoncernen Madison Industries

Vinge företräder BWB Partners och bolagets minoritetsägare i samband med försäljning av Heatex AB till den amerikanska industrikoncernen Madison Industries.
18 december 2020

Vinge företrädde Cantargia i riktad nyemission

Vinge har företrätt Cantargia AB (publ) i samband med en riktad nyemission om 564 miljoner kronor till ett antal svenska och internationella investerare.
17 december 2020

Vinge biträder Industrifonden i samband investering i MinervaX

Vinge har biträtt Industrifonden i samband med dess investering i MinervaX. MinervaX utvecklar ett vaccin mot streptokocker och tar i samband med finansieringsrundan in total 47,4 MEUR från ett syndikat bestående av Industrifonden, Sanofi Ventures, Wellington Partners och Adjuvant Capital.
16 december 2020

Vinge företräder Fortinova Fastigheter AB (publ) i samband med dess notering på Nasdaq First North Premier Growth Market

Vinge har företrätt Fortinova Fastigheter AB (publ) (”Fortinova”) i samband med dess notering på Nasdaq First North Premier Growth Market (”Nasdaq First North Premier”). Prospektet offentliggjordes den 6 november 2020 och första handelsdag på Nasdaq First North Premier var 19 november 2020.
15 december 2020

Vinge biträder Lagercrantz Holding Oy vid förvärv av Esari

Vinge har biträtt Lagercrantz Holding Oy vid förvärv av finska Oy Esari Ab, som är en av Finlands ledande leverantörer av anläggningsskåp och teknikhus.
15 december 2020

Vinge företräder BHG Group i förvärv av Nordic Nest

Vinge företräder BHG Group AB (publ) i samband med förvärvet av 97,6 procent av aktierna i Nordic Nest Group AB. Köpeskillingen motsvarar ett enterprise value om 1,8 miljarder kronor.
14 december 2020

Vinge biträder Recipharm i budet från Roar BidCo

Roar BidCo AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Recipharm AB (publ). Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier och konvertibler i Recipharm till cirka 23,6 miljarder kronor.
14 december 2020

Vinge biträder Allgon i budet från Latour Industries

Latour Industries AB har lämnat ett uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon AB (publ). Erbjudandet värderar samtliga utestående aktier i Allgon till cirka 604 miljoner kronor.
14 december 2020

Vinge företräder Medivir i samband med dess företrädesemission

Vinge företräder Medivir AB (publ) i samband med en företrädesemission som tillför Medivir högst 170 miljoner kronor, samt en övertilldelningsoption i form av en riktad emission om högst cirka 25 miljoner kronor.
14 december 2020

Vinge har företrätt Peab i samband med noteringen av Annehem Fastigheter

Vinge har företrätt Peab och Annehem Fastigheter i samband med utdelningen av aktierna i Annehem Fastigheter till aktieägarna i Peab samt noteringen av Annehem Fastigheters B-aktier på Nasdaq Stockholm. Prospektet offentliggjordes den 2 december 2020 och första handelsdag på Nasdaq Stockholm var den 11 december 2020.
11 december 2020

Vinge företrädde Active Biotech i dess företrädesemission

Vinge företrädde Active Biotech AB (publ) i samband med dess företrädesemission av aktier.
10 december 2020
Föregående Nästa