forstoringsglas

Vinge biträder re:cap i förvärvet och projektfinansieringen av vindkraftsparken Bröcklingeberget

Vinge har biträtt en fond administrerad av re:cap global investors AG med förvärvet och projektfinansieringen av vindkraftsparken Bröcklingeberget, som utvecklats av den svenska vindkraftsutvecklaren Arise AB (publ). Vindkraftsparken Bröcklingeberget kommer ha en total effekt om cirka 45 MW. Ringkjøbing Landbobank agerade långivare.
10 februari 2020

Vinge biträder KGAL i förvärvet och projektfinansieringen av vindkraftsparken Bäckhammar

Vinge har biträtt en fond administrerad av KGAL Investment Management GmbH & Co. KG med förvärvet och projektfinansieringen av vindkraftsparken Bäckhammar, som utvecklats av den svenska vindkraftsutvecklaren Eolus Vind AB (publ).
7 februari 2020

Vinge har företrätt Net Insight AB vid avyttringen av Sye-verksamheten till ett Fortune 500-bolag

Den avslutade transaktionen innebär att 100% av aktierna i det helägda dotterbolaget för Sye, som omfattar alla relevanta immateriella rättigheter och kontrakt, samt cirka 30 anställda och konsulter har överförts till köparen.
30 januari 2020

Vinge har biträtt CELLINK i riktad nyemission

Vinge har biträtt CELLINK AB (publ) i samband med en riktad nyemission som tillför CELLINK drygt 377 MSEK.
30 januari 2020

Vinge har företrätt Eleda Group i samband med förvärvet av Annebergs Bygg och Anläggning

Vinge har företrätt Eleda Group vid förvärvet av Annebergs Bygg och Anläggning AB.
29 januari 2020

Vinge biträder Astrego Diagnostics AB vid kapitalanskaffning

Vinge har biträtt Astrego Diagnostics AB i samband med att japanska Sysmex Corporation investerat i bolaget och förvärvat strax under 25% av aktierna i bolaget.
29 januari 2020

Vinge biträder Member 24 vid förvärv

Vinge biträder gymkedjan Member 24 vid etablering i Gävle, Sandviken, Söderhamn och Falun genom förvärv av Everytime Fitness och Zen Zen.
24 januari 2020

Vinge företräder Spirius AB i förvärv av Square-box Communication AB

Vinge företräder Spirius AB i samband med förvärv av Square-box Communication AB.
21 januari 2020

Vinge företräder Insight Venture Partners i deras deltagande i investeringsrundan om total EUR 90 000 000 i Tink AB.

Tink AB grundades i Stockholm 2012 och är en molnbaserad plattform som bland annat tillhandahåller infrastrukturen som möjliggör framtiden för finansiella tjänster.
20 januari 2020

Vinge har biträtt Funnel vid kapitalanskaffning

Vinge har biträtt Funnel och dess ägare i samband med kapitalanskaffning om ca. 450 milj kr.
17 januari 2020

Vinge biträder Pamica och övriga ägare

Vinge biträder Pamica och övriga ägare i samband med överlåtelsen av Somna AB till Abilia.
15 januari 2020

Vinge biträder säljarna i samband med förvärv

Vinge biträder säljarna i samband med Infobrics förvärv av Arkub AB / Telliq.
14 januari 2020

Vinge har företrätt Latour Capital och Sulo i sambad med förvärv av San Sac Group

Sulo är en ledande internationell tillverkare av kärl och underjordiska system för insamling och separering av återvinningsbara material.
10 januari 2020

Vinge har biträtt Industrifonden och Investinor vid försäljning av aktier i Calliditas

Vinge har biträtt Industrifonden och Investinor vid försäljning av totalt cirka 2 300 000 aktier i Calliditas Therapeutics AB (publ) till två investerare till ett totalt värde om cirka 17 000 000 USD.
10 januari 2020
Föregående Nästa