Nyhet HD: Kan skadelidande använda konkursades skadeförsäkring?

25 september 2018 Highlight HD

Yohanna Öhrnegård beskriver ett HD-avgörande som berör användande av en medkontrahents ansvarsförsäkring efter att denne gått i konkurs.

Är det rimligt att den skadelidnes möjligheter ska begränsas av medkontrahentens preklusionsfrister? Detta och andra komplexa frågeställningar hade HD att ta ställning till i målet Cremonas ansvarsförsäkring.  

Highlights från HD är ett årligen återkommande Vingearrangemang där HD:s viktigaste affärsjuridiska avgöranden från föregående år presenteras. Se fler presentationer av highlights på vinge.se.
 

HD: Den ej återuppväckta fodran

Silvia Pavlica Dahlberg presenterar ett HD-mål som behandlar frågan om preskription.
20 augusti 2019 Highlight HD

HD: Advokatens skadeståndsansvar

Yohanna Öhrnegård och Fredrik Sonander presenterar ett HD-avgörande som beskriver advokatens skadeståndsansvar.
17 maj 2019 Highlight HD

HD: Elektroniska skuldebrev – HD reglerar cyberrymden

Björn Nicolai beskriver ett mål som rör elektroniska skuldebrev. Skuldebrevslagstiftningen är en utav de äldsta gällande lagstiftningarna vi har i Sverige.
16 juli 2018 Highlight HD