forstoringsglas

Sökresultat

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Vinge biträder vid försäljning av Zington

Vinge har biträtt Sobro och övriga aktieägare vid försäljning av Zington till VASS Group, en ledande aktör inom digital transformation med huvudkontor i Spanien.
8 augusti 2022

Vinge biträder i Active Biotechs företrädesemission

Active Biotech AB (publ) (Nasdaq Stockholm) genomför en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna om cirka 55 MSEK.
5 augusti 2022

Vinge har företrätt Första AP-fondens, Andra AP-fondens, Tredje AP-fondens och Fjärde AP-fondens gemensamma bolag 4 to 1 Investments i samband med Northvolts konvertibelfinansiering om 1,1 miljarder dollar

Vinge har företrätt 4 to 1 Investments i samband med Northvolts konvertibelfinansiering om 1,1 miljarder dollar, som ska användas för att finansiera bolagets expansion av produktion av battericeller och katodmaterial i Europa.
4 augusti 2022

Vinge acted as advisor to Vimian Group (including VetFamily) on the acquisition of Heiland GmbH

Heiland.com is a leading online ordering platform offering veterinary pharmaceuticals, consumables, nutrition and more to veterinary clinics across Germany.
2 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Vinge företräder grundarna av Future Media Group vid försäljning till Caybon

Vinge företräder grundarna Rikard Virta, Linus Wennerström och Johan Oscarsson samt övriga ägare vid försäljningen av Future Media Group AB till Caybon.
22 juli 2022

Vinge företräder Oncopeptides i samband med riktad nyemission

Styrelsen för Oncopeptides har beslutat att genomföra en riktad nyemission, varigenom Oncopeptides tillförs cirka 435,6 MSEK före transaktionskostnader. Priset per aktie i emissionen motsvarar stängningskursen på Nasdaq Stockholm per dagen för emissionen.
15 juli 2022

Vinge biträder vid samgående mellan Retune och Tillmobil

Vinge har biträtt Sobro och grundarna av Retune vid etablering av en ny bolagsgrupp som kombinerar Retunes tjänsteutbud inom molnbaserad infrastruktur, säkerhet och konsulttjänster med Tillmobils tjänster inom telefoni, växeltjänster och hårdvara.
15 juli 2022

Vinge biträder vid försäljning av CityGlas

Corteco har förvärvat CityGlas, som erbjuder glas- och fönsterentreprenader. Celero Capital har etablerat Corteco i syfte att konsolidera den nordiska marknaden för renovering och underhåll av fastighetens yttre skal.
14 juli 2022

Vinge företräder Axcel vid förvärv av Oral Care

Vinge företräder Axcel vid förvärv av Oral Care, en ledande vårdgivare inom tandvård i Sverige och Norge.
14 juli 2022

Vinge företräder Marcegaglia Steel Group i samband med förvärv

Vinge företräder Marcegaglia Steel Group, en ledare inom stålbearbetningssektorn, i samband med förvärv av majoriteten av Outokumpus Long Products-verksamhet för 228 million euros.
13 juli 2022

Vinge har företrätt Odevo, ett ledande mjukvaru- och serviceföretag som riktar sig till fastighetsmarknaden, i samband med dess förvärv av Trinity Property Group.

Vinge har varit svenskt ombud och tillsammans med Herbert Smith Freehills biträtt Odevo i samband med förvärvet.
13 juli 2022

Vinge har biträtt Studentbostäder i Norden AB (publ) i samband med en riktad nyemission

Vinge har biträtt Studentbostäder i Norden i samband med en riktad nyemission varigenom bolaget tillförs 125 miljoner kronor före emissionskostnader.
13 juli 2022

Vinge har biträtt Brunswick Real Estate Capital i samband med fastighetsfinansiering av Nyfosa om cirka 1,7 miljarder kronor

Vinge har biträtt Brunswick Real Estate Capital i samband med ingåendet av ett låneavtal om cirka 1,7 miljarder kronor, i syfte att refinansiera Nyfosas fastighetsportfölj ”Svea Real”. Fastighetsportföljen består av 36 fastigheter runt om i Sverige.
12 juli 2022
Nästa