forstoringsglas

Sökresultat

Vinge authors the Swedish contribution regarding Chambers Venture Capital 2024 Global Practice Guide

Vinge partners Johan Larsson, Head of Venture Capital, and Daniel Wendelsson, Head of FDI, and counsels Filip Öhrner and Maria Dahlin Kolvik have contributed to the recently published Chambers Venture Capital 2024 Global Practice Guide.
25 juni 2024

Vinge har biträtt KMC Properties i dess samgående med Logistea

Den 14 juni 2024 offentliggjorde KMC Properties ASA, noterat på Oslo Børs, att bolaget går samman med Logistea AB (publ), noterat på Nasdaq Stockholm.
24 juni 2024

Nils Ivars vinner Jury's Choice-priset på Årets Nova 111-lista

Vi är stolta att kunna meddela att Nils Ivars har tilldelats det prestigefyllda Jury's Choice-priset inom kategorin ”Legal Services” på årets Nova 111-lista – en lista med 111 svenska talanger under 35 år.
20 juni 2024

Vinge företräder Cinclus Pharma i samband med notering på Nasdaq Stockholm

Vinge företräder Cinclus Pharma Holding AB (publ) (”Cinclus Pharma”) i samband med ett erbjudande av nyemitterade stamaktier och notering på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel är den 20 juni 2024.
20 juni 2024

Vinge företräder Axcel VI och Currentum vid förvärv av Elektro-Emanuel

Vinge företräder Axcel VI och Currentum-koncernen vid förvärvet av Elektro-Emanuel AB. Bolaget utför elinstallationer åt såväl företag som privatpersoner och har kontor i fyra städer i Västsverige.
19 juni 2024

Vinge har biträtt ARCH Venture Partners som lead investor i Moleculents $26 miljoner Serie A runda

Moleculent AB, ett bolag med banbrytande teknologi för studier av kommunikation mellan celler i mänsklig vävnad, har stängt sin övertecknade $26 miljoner Serie A runda. Rundan leddes ARCH Venture Partners tillsammans med Eir Ventures och med deltagande från befintliga investerare.
19 juni 2024

Vinge på plats i Almedalen

Även i år deltar flera personer från Vinge i samtalen och seminarierna i Almedalen. Allt fler företrädare från näringslivet ser värdet i att delta – det gör även Vinge.
19 juni 2024

Green Claims and Greenwashing - navigating the upcoming EU Directive from both German and Swedish legal and business perspectives

Green claims and greenwashing were the subject of a breakfast seminar at Vinge on 11 June 2024, organised in cooperation with the German law firm SKW Schwarz. Speakers at the seminar were Dr Daniel Kendziur, partner at SKW Schwarz and Malin Malm Waerme, partner and Åsa Hellstadius, IP Expert, both at Vinge. Below follows a summary of the key take-aways from the seminar.
18 juni 2024

Karolina Hoti är Vinges nya Learning & Development Manager

En utbildning och kompetensutveckling i branschens toppklass. Det är uppdraget för Karolina Hoti, ny L&D-manager för Vinges samtliga kontor.
17 juni 2024

Vinge har företrätt Eleda i samband med förvärvet av Sartor & Drange AS

Vinge företrädde tillsammans med Thommessen infrastrukturkoncernen Eleda vid förvärvet av Sartor & Drange AS, en marknadsledande anläggningsentreprenör i Bergenregionen. Sartor & Drange AS erbjuder tjänster inom bland annat väg-, VA- och grundläggningsarbeten på Vestlandet. Sartor & Drange AS har cirka 200 medarbetare och omsätter i storleksordning 1 100 MNOK.
17 juni 2024

Vinge har biträtt Svea Bank AB i samband med dess emission av sekundärkapital (T2) om 300 miljoner SEK

Vinge har biträtt Svea Bank AB vid dess emission av T2-obligationer om 300 miljoner SEK med en rörlig kupong om 3-månaders STIBOR + 6.75%. Emissionsdagen är satt till den 7 juni 2024 och obligationerna har en löptid på 10,25 år med första möjliga inlösendag efter 5 år. Instrumenten kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.
14 juni 2024

Årets mångfaldsstipendiater utsedda

Vinge delar inom ramen för Mångfaldsprogrammet årligen ut ett stipendium i syfte att uppmuntra elever med utländsk bakgrund att studera juridik. Nu är 2024 års vinnare utsedda.
13 juni 2024

Vinge företräder Axcel och XPartners vid förvärv av HTJ

Vinge har företrätt Axcel VII (”Axcel”) och XPartners Samhällsbyggnad (”XPartners”) vid förvärvet av HTJ Holding OY och dess dotterbolag Rakennuttajatoimisto HTJ Oy (”HTJ”).
13 juni 2024

Ny förordning om cybersäkerhet från EU ställer krav på svenska finansiella bolag

Hur tålig är finanssektorn mot IT-risker och cyberhot? Nu börjar det bli bråttom för finansiella företag och dess styrelser att förbereda sig för den nya EU-förordningen som ställer krav på hantering av IT-risker och cybersäkerhet. Förordningen är en slags stresstest mot finanssektorns digitala operativa motståndskraft och kräver bl.a. att banker m.fl. innan den 17 januari 2025 förhandlar om avtal med leverantörer av IT-tjänster, m.m.
11 juni 2024
Nästa