Pressmeddelande

Rekordår för Vinge

22 mars 2018 Om byrån

Bokslutskommuniké 2017: Efter ett starkt 2016 blev 2017 Vinges bästa år hittills med en omsättningsökning på 15%.

Rekordår för Vinge 
  • Rekordår med 15 % omsättningsökning till 1,1 miljarder kronor
  • Störst omsättningsökning inom icke-transaktionsjuridik
  • Årets M&A-byrå för fjärde året i rad

 

 

Maria-Pia Hope, VD, kommenterar 
”Efter ett utmärkt 2016 blev 2017 ett rekordår för Vinge. Transaktionsmarknaden var fortsatt mycket stark, och vi är stolta över att för fjärde året i rad ha utsetts till bästa svenska M&A-byrå av Mergermarket, och till bästa svenska advokatbyrå av det ledande rankinginstitutet Chambers & Partners.

Vi är glada över att våra klienter väljer oss för hela bredden i vår tjänst. Att vara den största affärsjuridiska rådgivaren ifråga om omsättning är för vår del inget självändamål, men vi tar den kraftigt ökade efterfrågan på vår rådgivning som ett kvitto på att marknaden betraktar oss som ledande på det vi gör. När en affär står och faller med konkurrensgodkännande, eller när arbetsrättsliga frågor ställs på sin spets i kölvattnet på #metoo, då är det tryggt att vända sig till Vinges branschledande advokater.

Året medförde välbehövlig uppmärksamhet på jämställdhet och kvinnors villkor i arbetslivet. För Vinge har det länge varit en hjärtefråga och ett mål är att få fler kvinnor i ledande ställning. Vid årsskiftet gick andelen kvinnliga delägare upp till 25%. Det är högt för branschen men fortfarande för lite.”

 

Nyckeltal

2017 (1)     
Total omsättning: 1 110 050 000                                        
Antal jurister: 297                                                                           
Antal delägare: 70                                                                             
Totalt antal anställda: 432                                                       

2016 (2)  
Total omsättning: 967 594 000                       
Antal jurister: 284                                     
Antal delägare: 74                                       
Totalt antal anställda: 416  

[1] Per 2017-12-31
[2] Per 2016-12-31

Kommuniké 2017 - pdf version
Vinge spräcker miljardvallen 

Efter ett starkt 2016 blev 2017 Vinges bästa år hittills med en omsättningsökning på 15%. Med en effektiv organisation passerade den totala omsättningen miljardstrecket och uppgick till drygt 1,1 miljarder kronor. Därmed stärker Vinge ytterligare toppositionen. 

Högkonjunktur tillsammans med rekordlåga räntenivåer har haft en gynnsam effekt på marknaden, och internationellt står sig den starka tillväxtbilden med ett positivt börsklimat.

Full utväxling på fullserviceerbjudandet 

Samtliga verksamhetsområden har haft en hög aktivitet under året. Den kraftiga ökningen inom företagets tillväxtområden immaterialrätt, konkurrensrätt, skatterätt och tvistlösning resulterade i att den procentuellt största delen av omsättningsökningen under 2017 kom från områden utanför den traditionella transaktionsjuridiken. Under året har bland annat ärenden till följd av ökad aktivitet från konkurrensmyndigheternas sida, utvecklingen av fintech i Sverige, och höstens fokus på arbetsförhållanden för kvinnor drivit utvecklingen. Inom tvistlösning företrädde Vinge framgångsrikt Öresund i den s.k. HQ-tvisten, och Gazprom i tvisten med Naftogaz, ett av världens största skiljemål som avgjordes vid Stockholms Handelskammarens Skiljedomsinstitut.

En stark konjunktur, parad med rekordlåga räntor, ökade aktiviteten också inom M&A samtidigt som antalet börsnoteringar fortsatt var på historiska rekordnivåer.

Flertalet transaktioner var av det juridiskt mer komplicerade slaget, t ex då större svenska företag karvat ut verksamheter och sålt divisioner. Vinge medverkade 2017 vid 74 M&A-transaktioner, till ett sammanlagt värde av USD 21,6 miljarder. Transaktionsmandaten inkluderade bl a FAM:s förvärv av Sandvik Process Systems, samt biträde till AB Volvo (publ) i samband med Geelys förvärv av aktier i bolaget. I tillägg hanterade Vinge fem emittentmandat i samband med noteringar på NASDAQ Stockholms huvudlista. Analysfirman Mergermarket utsåg för fjärde året i rad Vinge till årets M&A-byrå bland svenska affärsjurister

Vinges fokus på att erbjuda spetskompetens inom samtliga områden och samla kompetensen kring klientens hela affär har visat framgång. Att alla verksamhetsområden nu står på egna ben ger Vinge ökad stabilitet i verksamheten. 

Internationell partnerstrategi bär frukt

De nordiska marknaderna uppfattas generellt av utländska köpare som trygga och stabila. Inflödet av internationella uppdrag ökar och en betydande andel av Vinges uppdrag är internationella till sin karaktär. Bland uppdragen har märkts ett ökat intresse från ickeeuropeiska köpare, främst från Asien och USA. Ett exempel under året var kinesiska Anhui Shanying Papers förvärv av Nordic Paper. 

Vinges internationella partnerstrategi sedan 2005, d.v.s. att som oberoende aktör samarbeta med de bästa affärsjuridiska byråerna inom varje jurisdiktion har varit framgångsrik. Vinge verkar under eget varumärke och har utöver kontoret i Bryssel inte egna kontor utanför Sverige. För klienterna innebär det att Vinge kan säkerställa bästa kompetens inom varje jurisdiktion. Strategin har även givit effekt i form av lägre kostnader. 

Fortsatt fokus på jämställdhet och mångfald

Vinge har som mål att hälften av de nya delägare som tas in över en femårsperiod ska vara kvinnor. Under 2017 tillträdde eller utsågs 11 nya delägare varav fem kvinnor. Byrån fick under året för fjärde gången utmärkelsen European Women in Business Law – Sweden, för sitt arbete för jämställdhet i juristbranschen. Priset delas ut av Euromoney Legal Media Group och International Financial Law Review till de bästa byråerna och individerna baserat på undersökningar och nomineringar.

Vinges mångfaldsprojekt har löpt sedan 2002 med målet att bredda juristkåren och ta vara på den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. 2017 genomfördes i samarbete med medverkande gymnasieskolor bland annat temadagar, deltagande i undervisningen och möjlighet till stipendier och sommarpraktik.

Nya krav på utvecklings- och anpassningsförmåga 

Under 2017 fick Vinge motta ett flertal utmärkelser. För fjärde året i rad utsågs Vinge till bästa svenska M&A-byrå av Mergermarket, och till bästa svenska advokatbyrå av det ledande rankinginstitutet Chambers & Partners. 

Övriga utmärkelser var Årets arbetsrättsliga byrå 2017 -  Legally Yours undersökning Arbetsrättsbarometern, Swedish Law Firm of the Year 2017 -  International Financial Law Review, IFLR, European Women in Business Law – Sweden 2017 - Euromoney Legal Media Group och International Financial Law Review, IP Firm of the Year 2017, Sweden - Managing Intellectual Property (MIP). 

I Regis undersökning Årets Advokatbyrå - Image Watch var Vinge den byrå flest respondenter skulle vilja anlita. Undersökningen genomfördes under andra halvan av 2017 bland köpare av advokatbyråtjänster. 

Utmärkelserna är ett bevis för att våra satsningar och fokus, vårt arbetssätt och våra verktyg ger fler affärer, bättre lönsamhet och fler nöjda klienter. Utsikterna för 2018 är fortsatt positiva och Vinge ser goda möjligheter till att ytterligare stärka positionen. 

Behovet av affärsjuridisk rådgivning ökar i takt med nya regelverk och ny teknik som förändrar marknader i snabb takt och öppnar dörrar för nya affärsmöjligheter. Den starka tillväxten av nya internationella regelverk och lagstiftningskrav från bland annat EU ökar behovet av juridisk kompetens för att kunna tolka, implementera och följa de nya regelverken. Teknikutvecklingen, med till exempel cloudlösningar via tredje part, driver även fram nya avtalsformer. 

Vi tror på fortsatt tillväxt, i synnerhet inom områden såsom tvistlösning, finansiella tjänster, life  science, skatt samt en stabil utveckling på transaktionsmarknaden. För att uppnå detta krävs en kontinuerlig dialog med våra klienter och ett fortsatt fokus på kunskap och kompetensutveckling för att erbjuda de bästa lösningarna. Vi har en tydlig ambition att ständigt ligga i framkant inom alla områden. Det innebär ett konstant lärande och kontinuerlig utveckling. 

Kommuniké 2017 - pdf version

För mer information, vänligen kontakta
Kristian Sjöholm, presschef, 010 614 33 53, kristian.sjoholm@vinge.se

Relaterat

Storslam för Vinge vid Managing IP EMEA Awards 2024

Vinge tog under torsdagskvällen emot hela fyra utmärkelser vid Managing IP EMEA Awards 2024 i London. Det gör Vinge till en av galans stora vinnare, och den mest framgångsrika svenska byrån.
11 april 2024 Om byrån

Vinge topprankad i 12 områden och som Leading Firm i Chambers & Partners Europe Guide 2024

Ett stort tack till alla våra klienter som bistått med viktig feedback i samband med Chambers & Partners årliga ranking. Resultatet har nu offentliggjorts, och vi gläder oss åt topprankingar i 12 områden, samt som Leading Firm och ett betydande antal individuella rankingar.
14 mars 2024 Om byrån

Louise Brorsson Salomon ny VD för Vinge

Louise Brorsson Salomon är delägare på Vinge och efterträder under våren Maria-Pia Hope som varit VD sedan 2012. Skiftet på vd-posten följer en långsiktig successionsplan. Styrelsens uppdrag till Louise Brorsson Salomon är att fortsätta att utveckla Vinges erbjudande, värna Vinges klienter, locka de bästa juriststudenterna och tillse att Vinge fortsätter att vara en god samhällsaktör.
11 mars 2024 Om byrån