Nyhet

Vinges Mångfaldsprojekt fyller 20 år

23 januari 2023 Mångfaldsprojektet

Målet med Mångfaldsprojekt har sedan starten varit att bredda juristkåren och ta tillvara den kompetens och de möjligheter som mångfalden för med sig. Totalt har drygt 220 stipendier delats ut till gymnasieelever sedan projektet startades. Nu fyller projektet 20 år.

Torsdagen 2 februari arrangerar Vinge ett event i Göteborg för att uppmärksamma projektets jubileum. Under dagen får vi bland annat träffa några tidigare vinnare av mångfaldstipendierna som idag arbetar som jurister samt en återblick till starten.

Läs mer och anmäl dig till eventet

 

– När projektet startade fanns det relativt få yrkesverksamma jurister med utländsk bakgrund. När vi nu sammanfattar de senaste tjugo åren är vi oerhört stolta över de framgångar som gjorts. Framförallt i form av de många tidigare stipendiater som idag arbetar inom juristbranschen och fungerar som förebilder för dagens gymnasieelever, säger Anders Forkman, en av initiativtagarna.

– Samtidigt fortsätter arbetet där vi; Vinge, branschen och samhället i stort, alla har ett jobb att göra på vägen mot en juristkår som speglar sammansättningen av befolkningen i samhället, säger Olof Jisland, en av initiativtagarna.

Om Vinges Mångfaldsprojekt

Mångfaldsprojektet drog igång hösten 2002, våren 2003 arrangerades de första årliga temadagarna på skolorna och de första stipendievinnarna utsågs. Totalt har drygt 220 stipendier delats ut, varav 130 juridikstipendier och närmare 100 studieförbättrings- och civilkuragestipendier.

Idag samarbetar Vinge med fyra gymnasieskolor, alla med en hög andel utländska elever, för att inspirera ungdomar till universitetsstudier i allmänhet och juridikstudier i synnerhet. Skolarna är S:t Botvids gymnasiet och Kungsholmens västra gymnasium i Stockholm, Angeredsgymnasiet i Göteborg samt Malmö Borgarskola.

Eleverna deltar på olika former av temadagar och klassrumspresentationer och har möjlighet att söka Vinges mångfaldsstipendier. Juridikstipendiaterna får förutom sin stipendiesumma bland annat förtur till eftertraktade sommarnotarieplatser på Vinge.

Mer om Mångfaldsprojektet