Nyhet

Vinges M&A-team presenterar årets svenska guide för The Legal 500: Private Equity Country Comparative Guide

11 januari 2022

Guiden ger en överblick över den svenska Private Equity-marknaden och den lagstiftning som aktualiseras i samband med PE-transaktioner i Sverige.

Legal 500

Guiden ingår i The Legal 500:s globala samling av landsspecifika guider, och ger svar på ett tjugotal av de vanligaste frågorna kopplade till PE-transaktioner i Sverige. Guiden utgör ett användarvänligt verktyg inte minst för internationella aktörer.

Författare till guiden är:

Christina Kokko, delägare

Jonas Bergstöm, delägare, Head of M&A

Matthias Pannier, delägare

Albert Wållgren, delägare

Här läser du guiden i sin helhet. 

Så ändras reglerna om cabotagetransporter och utstationering den 2 och 21 februari 2022

Regeringen har beslutat om ett antal nya regler rörande cabotagetransporter, kombinerade transporter, beställaransvar kör- och vilotider samt utstationering.
21 januari 2022

Kärnkraft och naturgas inkluderas i klimattaxonomin – nytt förslag från EU-kommissionen

EU-kommissionen översände den 31 december 2021 ett förslag till en expertgrupp inom Kommissionen samt medlemsstaterna om att inkludera kärnkraft och naturgas i klimattaxonomin, det vill säga EU:s klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter.
20 januari 2022

All time high när transaktionsåret 2021 summeras

Ett rekordår med en all time high. Med en ökning på 50 % i antal transaktioner, och ett totalt transaktionsvärde på 48 miljarder EUR, var 2021 det mest transaktionsintensiva året någonsin för Vinge.
13 januari 2022