Nyhet

Vinges M&A-team presenterar årets svenska guide för The Legal 500: Private Equity Country Comparative Guide

11 januari 2022

Guiden ger en överblick över den svenska Private Equity-marknaden och den lagstiftning som aktualiseras i samband med PE-transaktioner i Sverige.

Legal 500

Guiden ingår i The Legal 500:s globala samling av landsspecifika guider, och ger svar på ett tjugotal av de vanligaste frågorna kopplade till PE-transaktioner i Sverige. Guiden utgör ett användarvänligt verktyg inte minst för internationella aktörer.

Författare till guiden är:

Christina Kokko, delägare

Jonas Bergstöm, delägare, Head of M&A

Matthias Pannier, delägare

Albert Wållgren, delägare

Här läser du guiden i sin helhet. 

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022