Nyhet

Vinges försäkringsgrupp förstärker sin branschkompetens

19 februari 2007

Per Brandt, tidigare chefsjurist vid Trygg-Hansa, knyts till Vinges försäkringsgrupp.

För att förstärka branschkompetensen inom Vinges försäkringsgrupp har Per Brandt, tidigare verksam inom Trygg-Hansa, knutits till Vinge. Per Brandt driver numera egen konsultverksamhet med försäkringsbranschen som målgrupp.

– Jag är ju advokat i grunden och det kändes därför naturligt för mig att återgå till en konsultroll när jag lämnade Trygg-Hansa. Efter tolv år på Trygg-Hansa, varav de senaste åtta som chefsjurist, har jag mycket god inblick i de advokatfirmor som försäkringsbranschen arbetar med och att arbeta med Vinge känns som ett självklart val, säger Per Brandt.

Förutom försäkringsjuridikens kärnområden - regelverk och avtal - arbetar Vinges försäkringsgrupp på bred front. Branschens nyckelfrågor, såsom M&A, tvistlösning, IT, arbetsrätt och skatt, hanteras därför av medarbetare som har särskild erfarenhet av försäkringsuppdrag.

– Vi insåg redan när vi startade försäkringsgruppen inom Vinge att försäkringsbranschen efterfrågar advokater som är beredda att arbeta på ett affärsinriktat och branschinriktat sätt, och som inte enbart låser in sig i vissa ämnesområden. Per Brandt står för en gedigen branschkompetens, affärsmässighet och integritet. Genom samarbetet med Per kan vi ytterligare förstärka vår kompetens inom försäkringsområdet, säger Per Johan Eckerberg, som tillsammans med Peter Morawetz, leder försäkringsgruppen på Vinge i Stockholm.

Under årens lopp har Vinges försäkringsgrupp engagerats i ett flertal av försäkringsbranschens stora strukturaffärer. Dessutom företräder Vinge ett stort antal svenska och utländska försäkringsbolag i löpande ärenden.

Förutom Vinges egna jurister och Per Brandt, ingår även konsulten Håkan Wunderman i försäkringsgruppen. Håkan Wunderman har varit regeringens enmansutredare i flera av branschens grundläggande regelverk, såsom lagen om utländsk försäkringsverksamhet.

För ytterligare information, kontakta:

Per Johan Eckerberg, Vinge i Stockholm,
tel: 08-614 31 19, 070-714 31 19.

Per Brandt, tel: 070-528 95 91.

Vinge är Sveriges ledande advokatbyrå med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är helt inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Paris, Bryssel, Hong Kong och Shanghai. Vinge ingår i Scandinavian Law Alliance tillsammans med Kromann Reumert i Danmark och Thommessen i Norge i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet att tillgodose en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om missförhållanden som strider mot unionsrätten.
15 juni 2021