Nyhet Vinges försäkringsgrupp förstärker sin branschkompetens

19 februari 2007

Per Brandt, tidigare chefsjurist vid Trygg-Hansa, knyts till Vinges försäkringsgrupp.

För att förstärka branschkompetensen inom Vinges försäkringsgrupp har Per Brandt, tidigare verksam inom Trygg-Hansa, knutits till Vinge. Per Brandt driver numera egen konsultverksamhet med försäkringsbranschen som målgrupp.

– Jag är ju advokat i grunden och det kändes därför naturligt för mig att återgå till en konsultroll när jag lämnade Trygg-Hansa. Efter tolv år på Trygg-Hansa, varav de senaste åtta som chefsjurist, har jag mycket god inblick i de advokatfirmor som försäkringsbranschen arbetar med och att arbeta med Vinge känns som ett självklart val, säger Per Brandt.

Förutom försäkringsjuridikens kärnområden - regelverk och avtal - arbetar Vinges försäkringsgrupp på bred front. Branschens nyckelfrågor, såsom M&A, tvistlösning, IT, arbetsrätt och skatt, hanteras därför av medarbetare som har särskild erfarenhet av försäkringsuppdrag.

– Vi insåg redan när vi startade försäkringsgruppen inom Vinge att försäkringsbranschen efterfrågar advokater som är beredda att arbeta på ett affärsinriktat och branschinriktat sätt, och som inte enbart låser in sig i vissa ämnesområden. Per Brandt står för en gedigen branschkompetens, affärsmässighet och integritet. Genom samarbetet med Per kan vi ytterligare förstärka vår kompetens inom försäkringsområdet, säger Per Johan Eckerberg, som tillsammans med Peter Morawetz, leder försäkringsgruppen på Vinge i Stockholm.

Under årens lopp har Vinges försäkringsgrupp engagerats i ett flertal av försäkringsbranschens stora strukturaffärer. Dessutom företräder Vinge ett stort antal svenska och utländska försäkringsbolag i löpande ärenden.

Förutom Vinges egna jurister och Per Brandt, ingår även konsulten Håkan Wunderman i försäkringsgruppen. Håkan Wunderman har varit regeringens enmansutredare i flera av branschens grundläggande regelverk, såsom lagen om utländsk försäkringsverksamhet.

För ytterligare information, kontakta:

Per Johan Eckerberg, Vinge i Stockholm,
tel: 08-614 31 19, 070-714 31 19.

Per Brandt, tel: 070-528 95 91.

Vinge är Sveriges ledande advokatbyrå med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är helt inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Paris, Bryssel, Hong Kong och Shanghai. Vinge ingår i Scandinavian Law Alliance tillsammans med Kromann Reumert i Danmark och Thommessen i Norge i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Vinge behåller toppranking

I Chambers Global nyligen publicerade ranking erhåller Vinge toppranking för M&A, Kapitalmarknad och publik M&A, Tvistlösning samt Immaterialrätt i band 1, samt för Bank och finans i band 2.
24 februari 2021

Highlights från HD 2020

Den 29 januari gick vi igenom och sammanfattade ännu ett år av rykande färsk rättspraxis från Högsta domstolen. Nu har du möjlighet att se det i efterhand här.
18 februari 2021

Vinge utnämns till ”The top firm in Sweden” i WTR 1000:s senaste ranking

När World Trademark Review presenterar årets ranking hamnar Vinge i topp. Byrån erhåller guidens främsta omnämnande, där även enskilda experter lyfts fram.
18 februari 2021