Nyhet

Vingemedarbetare bakom artiklar om skiljeförfarande i Chambers Internationel Arbitration 2023 Global Practice Guide

3 oktober 2023 Tvistlösning

Advokaterna James Hope, Anthony Bitar och Marcus Eklund har bidragit med två artiklar om internationella skiljeförfaranden i Sverige till den nyligen publicerade ”International Arbitration 2023 Guide” i ”Chambers and Partners Global Practice Guide”.

De två artiklarna tar dels upp praktiska frågor rörande internationella skiljeförfaranden i Sverige, dels trender och spaningar framåt inom området.

Läs artiklarna

Om författarna

James Hope är delägare i Vinges Investigations & International disputes-grupp. Han är både svensk advokat och engelsk Solicitor-Advocate med över 25 års erfarenhet av tvistlösning, varav 10 år i London. James verkar både som ombud och som skiljedomare i internationella skiljeförfaranden, såväl i Sverige som internationellt.

Anthony Bitar är Senior Associate i Vinges Investigations & International disputes-grupp. Han är specialiserad på kommersiella tvister och har erfarenhet av att företräda klienter inom flera olika branscher. Anthony har tidigare bl.a. tjänstgjort som tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt.

Marcus Eklund är Senior Associate i Vinges Investigations & International disputes-grupp och har ett särskilt fokus på internationella tvister. Han är advokat och har erfarenhet av att företräda klienter inom olika branscher i såväl svenska som internationella skiljetvister och domstolstvister. Marcus har tidigare varit tingsnotarie vid Uppsala tingsrätt och har även erfarenheter från välrenommerade internationella advokatbyråer i Zürich och London. Marcus talar flera språk, bl.a. tyska och ryska, och har en fil.kand. i ryska från Uppsala universitet.