Nyhet

Vingemedarbetare bakom artiklar om insolvensrätt i Chambers Insolvency 2023 Global Practice Guide

24 november 2023

Advokaterna Morgan Hallén, Anna Palmérus, Malin Olsson och Jenny Sandlund har bidragit med artiklar om konkurs, rekonstruktion och allmän insolvensrätt i Sverige till den nyligen publicerade ”Insolvency 2023 Guide” i ”Chambers and Partners Global Practice Guide”.

Den ena artikeln avser praktiska frågor rörande konkurs, rekonstruktion och allmän insolvensrätt i Sverige och har författats av Anna Palmérus och Malin Olsson. Den andra artikeln tar upp trender och spaningar framåt inom angivet område, och har författats av Morgan Hallén och Jenny Sandlund.

Läs artiklarna

Om författarna

Morgan Hallén är delägare på Vinge. Han har mer än 30 års erfarenhet av rådgivning till nationella och internationella klienter inom rekonstruktions- och obeståndsrätt. Mer specifikt har Morgan lång erfarenhet av att agera som konkursförvaltare, och har bred erfarenhet av att utföra omfattande och komplicerade rekonstruktioner, inklusive att leda stora likvidationsförfaranden, ackordsförfaranden, frivilliga rekonstruktioner och likvidationer. Vidare har Morgan omfattande kunskap om gränsöverskridande obestånd. Morgan är medlem i Sveriges advokatsamfund, INSOL Europe och Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON).

Anna Palmérus är delägare på Vinge. Hon har stor erfarenhet av rekonstruktions- och obeståndsrätt och har särskild kompetens inom konkurs. Anna har agerat konkursförvaltare i många konkurser med komplexa gränsöverskridande frågor och omfattande pågående affärer. Hennes verksamhet omfattar rådgivning till klienter i (nationella och internationella) obeståndsrelaterade frågor, genomförande av omstruktureringar och likvidationer samt rådgivning i samband med tillhandahållande av olika finansieringsfaciliteter och lån. Vidare är Anna medlem i Sveriges Advokatsamfund, INSOL Europe och Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON).

Malin Olsson är Senior Associate på Vinge och arbetar främst med obeståndsrättsliga frågor och fastighetsrätt. Hon har lång erfarenhet av att hantera konkurser och biträda vid rekonstruktioner av företag verksamma inom en rad olika sektorer (särskilt byggföretag). Dessutom har hon erfarenhet av gränsöverskridande insolvensärenden samt av likvidationsförfaranden. Malin är medlem i Sveriges advokatsamfund och Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet (REKON).

Jenny Sandlund är Senior Associate på Vinge och arbetar främst med obeståndsfrågor och M&A-transaktioner. Hon har särskild erfarenhet av obeståndsrelaterade frågor som rör M&A-transaktioner triggade av obestånd och finansiella svårigheter samt gränsöverskridande obeståndsfrågor. Jenny arbetar även med och har erfarenhet av nationella konkurser och rekonstruktionsärenden samt likvidationer. Jenny är medlem i Sveriges advokatsamfund.