Nyhet

Vingeduo bakom artikel om bevisupptagning i internationella skiljeförfaranden

27 oktober 2023 Tvistlösning

James Hope och Marcus Eklund, advokater på Vinge, har bidragit med en artikel om bevisupptagning i internationella skiljeförfaranden i den nyligen publicerade ”Guide to Evidence in International Arbitration – Second edition” utgiven av GAR.

Artikel belyser övergripligt bevisupptagningen i internationella skiljeförfaranden i ljuset av olika rättstraditioner. Artikeln ger läsaren en översiktlig bild av olika tillvägagångssätt beroende på aktörernas juridiska bakgrund, vilket inte sällan kan leda till avvikande förväntningar. Läsaren ges därför även några praktiska råd och rekommendationer hur dessa utmaningar kan förebyggas.

Läs artikeln

Om författarna

James Hope är delägare i Vinges Investigations & International disputes-grupp. Han är både svensk advokat och engelsk Solicitor-Advocate med över 25 års erfarenhet av tvistlösning, varav 10 år i London. James verkar både som ombud och som skiljedomare i internationella skiljeförfaranden, såväl i Sverige som internationellt.

Marcus Eklund är Senior Associate i Vinges Investigations & International disputes-grupp och har ett särskilt fokus på internationella tvister. Han är advokat och har erfarenhet av att företräda klienter inom olika branscher i såväl svenska som internationella skiljetvister och domstolstvister. Marcus har tidigare varit tingsnotarie vid Uppsala tingsrätt och har även erfarenheter från välrenommerade internationella advokatbyråer i Zürich och London. Marcus talar flera språk, bl.a. tyska och ryska, och har en fil.kand. i ryska från Uppsala universitet.

Ovanstående artikel publiceras första gången i “Global Arbitration Review” i oktober 2023.

Läs mer i ”Guide to Evidence in International Arbitration – Second edition