Nyhet Vingedelägare föreläser i försäkringsjuridik på diplomprogram

31 januari 2014

I maj genomförs för första gången en helt ny utbildning för ledare i försäkringsbranschen - Svenska Försäkringsföreningens Diplomprogram. Som enda advokat har Vinges Per Johan Eckerberg fått ansvaret att hålla i Försäkringsjuridiken.

Att försäkring är svårt och att folk i allmänhet har små – eller obefintliga – kunskaper om försäkring, är allmänt bekant. Att utbildningsbehovet är stort även inom försäkringsbranschen, är det kanske inte så många som vet. Samtidigt som försäkringens betydelse i samhället ökar - i samma takt som offentlig verksamhet privatiseras och statens och arbetsgivares ansvar reduceras - minskar satsningarna på forskning och utbildning om försäkring. Enligt en uppgift från Stockholms Universitet finns t.ex. endast tre doktorander i försäkringsrätt i hela landet.

Många inom försäkringsbranschen börjar bli oroade över utvecklingen. Flera försäkringsföretag tycker att det är särskilt problematiskt att många som nu anställs i företagen har saknat möjligheter att få en helhetssyn och förståelse för vad försäkringsverksamhet är. Efter diskussioner med flera medlemsföretag i Svensk Försäkring, har Svenska Försäkringsföreningen därför tagit initiativ till en ”diplomutbildning” som vänder sig till ledande befattningshavare i försäkringsföretag. Utbildningen är Försäkringsföreningens största utbildningssatsning, varför det är mycket roligt att uppdraget att svara för den försäkringsjuridiska kompetensen har gått till Per Johan Eckerberg på Vinge.

Utbildningen kommer att bedrivas som en fyra dagar lång intensivutbildning i internatform. Utbildningen syftar till att ge deltagarna en helhetsbild av vad försäkringsveksamhet är. Bland programpunkterna finns, förutom Försäkringsjuridik, bl.a. Försäkringsmarknaden, Skadereglering, Försäkringsteknik, Solvens, Underwriting, Återförsäkring, EU:s beslutsvägar, Tillsyn, Företagsstyrning, Skatt, Redovisning, Kapitalförvaltning, Förmedling och Trender/Omvärldsbevakning.

Ändringar i konkurrenslagen leder till behov av översyn av compliance-policys och manualer för gryningsräder

Som tidigare beskrivet på Vinge.se 12 oktober kommer konkurrenslagen (2008:579) att ändras i flera viktiga avseenden 1 mars 2021. Till följd av dessa omfattande ändringar rekommenderar vi att varje verksamhet gör en översyn av compliance policys och manualer för eventuella gryningsräder.
25 november 2020

Jerker Kjellander är ny delägare i Skåne

Tvistlösningsexperten Jerker Kjellander har valts in som delägare till Vinges Skånekontor.
20 november 2020

Arbetsrättspodden # 30 – Anställd eller konsult?

Konsultupplägg riskerar ibland att bli alltför likt ett anställningsförhållande, och om något går fel kan det i praktiken bli en dyr och besvärlig historia. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
18 november 2020