Nyhet

Vinge vässar erbjudande inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn

30 november 2021 Om byrån

Vinge startar ett team inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn för att ytterligare stärka erbjudandet inom Bank & Finans och Regulatory. Torbjörn Jacobsson, senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor med bakgrund bland annat som riskchef i banksektorn, har engagerats för att leda gruppen.

Gruppen bistår i alla typer av risk- och kapitaltäckningsfrågor, som förutom Torbjörn Jacobsson utgörs av Henrik Schön och Axel Jansson.

”Med denna rekrytering både breddar och stärker vi vårt erbjudande inom Bank- och Finans samt Regulatory. Genom att knyta Torbjörn Jacobsson, en av Sveriges ledande personer på området, till Vinge kommer vi att bli ännu starkare inom risk- och kapitaltäckningsfrågor vilket ger ytterligare värde till våra klienter inom Fintech, värdepapperiseringar och andra strukturerade finansieringar. Vinge erhåller i detta en spetskompetens som är unik på marknaden.” 

säger Mikael Ståhl, chef för Bank & Finans.

 

Dubbel vinst för Vinge i MIP Awards

Vinge har som enda svenska advokatbyrå tagit emot dubbla priser i MIP Awards 2022. Vinge utses till Trademark Contentious Firm of the Year samt Copyright and Design Firm of the Year.
16 juni 2022 Om byrån

Vinge inför Dude Diligence för ökad jämställdhet

Vinge är marknadsledare inom M&A bland Sveriges affärsjuridiska byråer. 2021 rådgav Vinge i 167 transaktioner till ett värde av 52 miljarder EUR. För att ge en bättre bild av jämställdheten i bolag inför uppköp, försäljningar och samgåenden kompletteras nu due diligence med Dude Diligence.
11 maj 2022 Om byrån

Louise Brorsson Salomon, Maria-Pia Hope och Christina Kokko utses till IFLR 2022 Women Leaders

Vinges delägare Christina Kokko, Maria-Pia Hope och Louise Brorsson Salomon har blivit utsedda som Women Leaders 2022 av IFLR. Utnämningen lyfter ledare med “outstanding reputations within their markets” på en global arena.
4 april 2022 Om byrån