Nyhet

Vinge vässar erbjudande inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn

30 november 2021 Om byrån Bank och finans

Vinge startar ett team inom kapitaltäckning och riskhantering i den finansiella sektorn för att ytterligare stärka erbjudandet inom Bank & Finans och Regulatory. Torbjörn Jacobsson, senior specialist inom finansiella risk- och kapitaltäckningsfrågor med bakgrund bland annat som riskchef i banksektorn, har engagerats för att leda gruppen.

Gruppen bistår i alla typer av risk- och kapitaltäckningsfrågor, som förutom Torbjörn Jacobsson utgörs av Henrik Schön och Axel Jansson.

”Med denna rekrytering både breddar och stärker vi vårt erbjudande inom Bank- och Finans samt Regulatory. Genom att knyta Torbjörn Jacobsson, en av Sveriges ledande personer på området, till Vinge kommer vi att bli ännu starkare inom risk- och kapitaltäckningsfrågor vilket ger ytterligare värde till våra klienter inom Fintech, värdepapperiseringar och andra strukturerade finansieringar. Vinge erhåller i detta en spetskompetens som är unik på marknaden.” 

säger Mikael Ståhl, chef för Bank & Finans.