Nyhet

Vinge utsedd till årets advokatbyrå i Norden

14 december 2007

Vinge utsågs igår i London av Financial Times och Merger Market till ”The Nordic Law firm of the year”. Utnämningen har skett efter en trestegsprocess där bl a antalet affärstransaktioner, deras storlek och komplexitet ingått som kriterier för en oberoende jury.

Michael Wigge, Managing Partner på Vinge Stockholm, mottog igår priset i London.

- Det var verkligen roligt att få den här utnämningen. Det känns som ett kvitto på vad vi satsat hårt på under de senaste åren; att bli bäst på komplexa företagstransaktioner. Stora affärstransaktioner som samgåenden, köp och försäljningar av företag kräver hög kompetens och erfarenhet, förmåga att skapa effektiva processer samt naturligtvis hög tillgänglighet och servicegrad.

- Vi har sett ett starkt flöde av transaktioner under de senaste åren, där varje affär är komplex och unik och behöver olika specialister involverade. Därför skräddarsyr vi alltid våra team för varje affär.

För ytterligare information:

Michael Wigge, Managing Partner Vinge Stockholm tel: 070-714 3056

Financial Times och Merger Market gjorde dessa utnämningar för första gången i år. Utnämningen har skett enligt en trestegsprocess för att skapa största möjliga objektivitet. Man har utgått från data i Merger markets databas över transaktioner där både antalet transaktioner och storleken av transaktionerna inräknats. Därifrån har en kortlista valts ut där varje nominerat företag fått lämna in sina referenser. Till slut har en oberoende panel av tretton M & A-experter valt ut det bästa företaget genom att ta hänsyn till ett antal faktorer som det strategiska innehållet i affärerna, komplexiteten, de finansiella förutsättningarna för varje affär samt eventuellt nyhetsinslag i affärerna.  Mer information om processen och kriterier finns på http://www.ftmergermarketawards.com.

Vinge är Sveriges ledande advokatbyrå med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är helt inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai. Vinge ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet att tillgodose en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om missförhållanden som strider mot unionsrätten.
15 juni 2021