Nyhet

Vinge utsedd till årets advokatbyrå i Norden

14 december 2007

Vinge utsågs igår i London av Financial Times och Merger Market till ”The Nordic Law firm of the year”. Utnämningen har skett efter en trestegsprocess där bl a antalet affärstransaktioner, deras storlek och komplexitet ingått som kriterier för en oberoende jury.

Michael Wigge, Managing Partner på Vinge Stockholm, mottog igår priset i London.

- Det var verkligen roligt att få den här utnämningen. Det känns som ett kvitto på vad vi satsat hårt på under de senaste åren; att bli bäst på komplexa företagstransaktioner. Stora affärstransaktioner som samgåenden, köp och försäljningar av företag kräver hög kompetens och erfarenhet, förmåga att skapa effektiva processer samt naturligtvis hög tillgänglighet och servicegrad.

- Vi har sett ett starkt flöde av transaktioner under de senaste åren, där varje affär är komplex och unik och behöver olika specialister involverade. Därför skräddarsyr vi alltid våra team för varje affär.

För ytterligare information:

Michael Wigge, Managing Partner Vinge Stockholm tel: 070-714 3056

Financial Times och Merger Market gjorde dessa utnämningar för första gången i år. Utnämningen har skett enligt en trestegsprocess för att skapa största möjliga objektivitet. Man har utgått från data i Merger markets databas över transaktioner där både antalet transaktioner och storleken av transaktionerna inräknats. Därifrån har en kortlista valts ut där varje nominerat företag fått lämna in sina referenser. Till slut har en oberoende panel av tretton M & A-experter valt ut det bästa företaget genom att ta hänsyn till ett antal faktorer som det strategiska innehållet i affärerna, komplexiteten, de finansiella förutsättningarna för varje affär samt eventuellt nyhetsinslag i affärerna.  Mer information om processen och kriterier finns på http://www.ftmergermarketawards.com.

Vinge är Sveriges ledande advokatbyrå med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är helt inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai. Vinge ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.