Nyhet

Vinge-upplevelsen i praktiken

11 januari 2023 Karriär Student

När du kommer till oss på Vinge lägger vi stort fokus på att ge dig så bra förutsättningar som möjligt. Både på kort och på lite längre sikt. Vi tog en pratstund med Christina Kokko, med stor vana av att handleda unga jurister, och Maria-Pia Hope, Managing Partner, om hur vår vardag ser ut och vad som väntar dig som ny kollega.

Christina Kokko, du har många nya kollegor under dina vingar. Vad kan man förvänta sig som nyanställd?

När du börjar hos oss är vi framför allt måna om att du får en bra start. Att du snabbt kommer in i gruppen, och i en trygg miljö får utföra riktigt arbete redan från början. Vi lägger därför mycket fokus på både utbildning och sociala aktiviteter, för att du ska få lära känna både din egen grupp men också resten av huset. Så bra förutsättningar som möjligt – det är viktigt för mig som chef.

Som nyexad jurist väljer man ofta mellan att jobba på advokatbyrå, att bli bolagsjurist eller att sitta ting. Vad är det främsta skälet till att välja att börja på Vinge?  

För att det är ett väldigt roligt och utvecklande jobb! Vi vill att du ska få utvecklas från dag ett. Att du får jobba i intressanta klientuppdrag, prova på en bredd av ärenden och bidra med det just du är duktig på. Det är då det blir kul på riktigt.

Men det gäller att hålla nyfikenheten levande. Efter en tid gör därför många av våra anställda ett så kallat secondment, där man under en period jobbar hos någon av våra klienter. Här får du en djupare inblick i företagets verksamhet och verklighet, vilket brukar vara väldigt spännande och lärorikt. Många av våra anställda väljer också att sitta ting. När du sedan kommer tillbaka till Vinge är det med helt nya perspektiv.

Du har varit på Vinge i hela 26 år. Vad är det som fått dig att stanna?

Jag har väldigt kul på jobbet! Som affärsjurist ligger dina insatser till grund för många av de stora händelserna i samhället och näringslivet. Nyheter vi läser om i tidningen har ofta mycket juridik i sig, och som affärsjurist bidrar du till att dessa händelser blir av.

När jag var helt ny på Vinge jobbade jag till exempel med att bistå Stenbecksfären i den process som satte punkt för TV-monopolet, vilket gjorde att den svenska TV- och radiomarknaden avreglerades.

Våra nya kollegor som just börjat hos oss arbetar nu med några av de affärshändelser som kommer att ha stor betydelse i näringslivet under kommande vår.

Vinge har sedan ett antal år ett riktat arbete för att öka andelen kvinnor bland delägare och seniora jurister. Ett arbete som också uppmärksammats externt. Vad är bakgrunden?

Att Vinge är där vi är idag är både en tillfällighet och ett mycket medvetet arbete. När jag började var vi en handfull kvinnor som började ungefär samtidigt. Vi trivdes, stannade kvar och fick inflytande. När vi väl hade fått det började byrån långsamt förändras. Då märker andra yngre kvinnor att det går att göra karriär på Vinge, att man ges samma förutsättningar. Idag har vi en övervikt av kvinnor i ledningsgruppen och en kvinnlig MP. 2015 satte styrelsen också målet att framöver skulle 50 % av de nyinvalda delägarna vara kvinnor. Vi uppfattade att det blev en förändring, och det blev väldigt tydligt för våra biträdande jurister.

Målet om 50 % kvinnor vid inval av nya delägare har blivit både omdiskuterat och uppmärksammat. Vad är skälet till att man valde att sätta målet?

Maria-Pia Hope, Managing Partner: 

Vi tänker såhär - med konkreta mål får man konkreta resultat. År 2015 satte vi som första byrå målet för att öka andelen kvinnor på seniora positioner, att 50 % av de som väljs in som delägare ska vara kvinnor.

När vi rekryterar från universitetet är över 50 procent av studenterna kvinnor. Vi bestämde därför att det borde återspeglas i de seniora leden. Nu konstaterar vi att det har varit en viktig del i att både rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Det finns också en hel del forskning som visar att bolag med jämn andel män och kvinnor är mer framgångsrika och har högre trivsel. Det tror vi verkligen på, både för oss själva och för näringslivet i stort.

På vilket sätt påverkar det den som är nyanställd? Steget från nyanställd till delägare omfattar ju ganska många år.

Att sätta ett mål visar att vi som ledning och bolag tycker att det är en viktig fråga. Här handlar det om att tidigt skapa förebilder, och visa hur alla behövs. Men det är i den dagliga verksamheten som lika möjligheter verkligen spelar roll. En av våra största klienter, EQT, går varje år igenom hur alla deras juridiska rådgivare jobbar med jämställdhet. Här undersöker man genomgående om kvinnor i lika hög grad som män får vara med i de mest avancerade casen, och hur många kvinnor som finns i de seniora leden. I den underökningen hamnar Vinge allra högst.

För oss handlar det framför allt om att ge alla möjligheten. Och att skapa en mix av människor under vårt tak. I vår rådgivning jobbar vi ofta i komplicerade ärenden, där olika perspektiv och erfarenheter är viktiga. Ju fler idéer som är med och bidrar, desto bättre jurister blir vi gemensamt.

Nyligen lanserades Dude Diligence som en del i Vinges arbete. Vad innebär det?

Som jurister gör vi ofta en så kallad due diligence för vår klient. Här tyckte vi att den behövde ett tillägg. Nu granskar vi hur könsfördelningen ser ut i ledningsgrupp, styrelse och i andra nyckelroller, samt hur bolagens jämställdhetsmål ser ut. Med det här tillägget vill vi verka för ett mer jämställt näringsliv.

Nu har det gått lite mer än fyra år sedan lanseringen av The Seat, stolen i ledningsgruppen till den senast anställde. Hur har det gått?

Det har gått väldigt bra. Vår nyanställde i mötet har också en egen programpunkt som får disponeras fritt. Här får vi in nya perspektiv som är väldigt viktiga för oss som bolag att ta vara på. Att få direkt input från den som är ny i verksamheten har givit uppslag till flera nya idéer. Nyligen har det bland annat resulterat i en ny onboarding, det vill säga din första tid på Vinge.

Och avslutningsvis – får man provsitta i stolen?

Såklart! När det inte är ledningsgrupp står den på plan 7 på vår konferensvåning. Kom, så går vi upp och tittar.

Så jobbar Vinge med jämställdhet