Nyhet

Vinge sätter inkludering i fokus

18 mars 2024

För andra gången arrangerar vi Inclusion Week på Vinge, där vi sätter fokus på inkludering och social hållbarhet. Under en fullmatad temavecka ökar vi medvetenheten om hur vi påverkar och påverkas av varandra, för att gemensamt skapa bästa möjliga förutsättningar att prestera på den höga nivå vi alltid eftersträvar.

”Inclusion Week handlar i grunden om vårt arbetsgivarlöfte, att på Vinge ska du få vara dig själv. I detta ligger också att göra oss medvetna om de sociala processer som påverkar våra relationer och vårt beslutsfattande. Och hur vi genom att vara medvetna om dessa faktiskt kan göra aktiva val för att bryta givna mönster”, beskriver Jennifer Kendrick, HR Business Partner på Vinges Stockholmskontor.

Sofia Steinacher, People Experience Partner, beskriver arbetet för inkludering som en viktig och långsiktig del i medarbetarupplevelsen:

”Vi har en kultur som vi är stolta över - där den absoluta majoriteten skriver under på känslan av att kunna vara sig själv, få gehör på idéer och kunna ägna tankekraften åt det uppdrag vi är här för att utföra. Nästan allt vi gör handlar om relationer. Vårt arbete mot klienter, och vårt arbete kollegor emellan och därför är det här en sådan viktig fråga hos oss”.

I fokus står också att ha förmågan att ta andras perspektiv, samt bära en medvetenhet inför att vi alla, oavsett intention, bär på omedvetna fördomar som påverkar andras möjligheter. ”Att bära den självinsikten är en förutsättning för ett öppet klimat”, understryker Sofia Steinacher.

På programmet för veckan står bl a föreläsningar, workshops och sociala inslag där vi dyker ner i frågor om t ex normer och normbildning, AI:s del i reproduktionen av sociala strukturer, samt retoriska verktyg som ger civilkurage.

Veckan riktar sig både internt till våra medarbetare samt till våra externa alumner. Har du frågor gällande Inclusion Week och dess innehåll är du varmt välkommen att kontakta Jennifer Kendrick eller Sofia Steinacher.