Nyhet Vinge medlem i UN Global Compact

23 mars 2018 Om byrån

I februari i år blev Vinge medlem i UN Global Compact, ett FN-ramverk som samlar över 9000 bolag och organisationer globalt kring tio principer om respekt för de mänskliga rättigheterna, arbetstagares rättigheter, miljö och anti-korruption.

Vinge har även under hösten 2017 och fram till idag varit del av den arbetsgrupp som fått i uppgift att etablera ett svenskt Global Compact-nätverk. Det officiella nätverket lanserades 22 mars på ett första årsmöte där en ny styrelse valdes, bland annat inkluderande Théo Jaekel, Senior Specialist: Human Rights and Supply Chain på Vinge. Huvudtalare på mötet var Lise Kingo, Executive Director för UN Global Compact i New York. En panel med företagsrepresentanter från Folksam, H&M, Arla och Ellevio deltog även och diskuterade hur deras företag implementerat de tio principerna i praktiken.


Theo, Varför har Vinge blivit medlem i Global Compact?

Vi har integrerat våra tjänster inom hållbarhet och compliance som en naturlig del av vårt fullserviceerbjudande till klienter. Ökande lagkrav och högre förväntningar från investerare och kunder innebär att bolag behöver ett mer systematiskt arbete kring hållbarhet och compliance. För Vinge är det viktigt att vi också lever som vi lär. Ett medlemskap i Global Compact och efterlevnad av de tio principerna är därför en självklarhet. Utöver vår rådgivning till klienter kommer vi även ta ett större helhetsgrepp om byråns interna hållbarhetsarbete.

Vad tar du med dig från årsmötet?

Dels tar jag med mig diskussionerna kring hur centralt näringslivet är för att uppnå Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål, dels att det krävs omställningar av hela affärsmodeller för att det ska bli verklighet. Som nyvald medlem i styrelsen tar jag även med mig behovet av att skapa ett nätverk som inte är ytterligare ett i mängden, utan ett som tillför värde till medlemmarna i form av bredare sammarbeten och konkret erfarenhetsutbyte.

Hur kan bolag arbeta utifrån Global Compacts principer i praktiken?

Global Compact är en stark grund för företag att stå på när det gäller vilka principer som ska vägleda bolagets verksamhet. Däremot krävs det konkreta och effektiva åtgärder för att översätta principerna till praktiskt arbete. Ett första steg är att anta relevanta policies och etablera processer för efterlevnad i hela organisationen. Men policies är inte värda mer en pappret de är skrivna på om man inte har uppföljning och kontroll, i form av revisioner och dialog. I och med Global Compacts internationella spridning kan medlemskapet hjälpa bolag att etablera långsiktiga partnerskap med leverantörer och kunder för att på så sätt skapa förutsättningar för kontinuerlig förbättring.

 

Vinge utnämns till bästa advokatbyrå för kvinnliga affärsjurister

Vinge har utsetts till “Bästa nordiska affärsjuridiska byrå för kvinnor” på European Women in Business Law Awards som ägde rum i London 10 september. Vinge tar för åttonde gången emot priset som den advokatbyrå som lyckats bäst med sitt jämställdhetsarbete.
10 september 2020 Om byrån

Håkan Borgenhäll har av regeringen förordnats som ny ledamot i patentombudsnämnden

Patentombudsnämnden har antagit Håkan Borgenhäll, delägare och ansvarig för Vinges IP-grupp, som ny ledamot.
8 september 2020 Om byrån

Vinge nomineras för sitt jämställdhetsarbete

För åttonde året nomineras Vinge som den advokatbyrå som lyckats bäst med sitt jämställdhetsarbete. Utmärkelsen delas ut 10 september av European Women in Business Law Award. Vinge är nominerade både som byrå och i de enskilda kategorierna.
24 augusti 2020 Om byrån