Nyhet

Vinge i topp inom fastighetsjuridik

26 oktober 2011

Vinge koras som vinnare i årets upplaga av tidningen Fastighetsvärldens lista över advokatbyråerna med störst transaktionsvolym. Fastighetsvärlden refererar till byråerna på listan som "de framgångsrikaste fastighetsjuridiska rådgivarna i Sverige".

Vinge har den största transaktionsvolymen bland byråerna från juli 2010 till juni 2011 med 54,7 miljarder kronor. Vinge har fördubblat volymen från föregående år och går om Mannheimer Swartling som tidigare hade störst transaktionsvolym.

– Vi gläds naturligtvis åt förstaplatsen som befäster Vinges position som en av de ledande byråerna inom området, säger Patrick Forslund, delägare på Vinge i Stockholm, när han intervjuas i Fastighetsvärlden 10/2011.

Lägre volymer i höst
Aktiviteten under perioden har varit fortsatt hög. Eurokrisen har inte nämnvärt påverkat transaktionsvolymen, skriver tidningen.

– Sedan någon månad tillbaka råder en större osäkerhet på marknaden till följd av främst skuldkrisen. Även om det alltjämt kommer att göras affärer, särskilt av institutioner och andra investerare med mycket eget kapital, är det sannolikt att vi får se lägre volymer under hösten, säger Patrick Forslund i samma intervju. 

De tolv byråerna i Fastighetsvärldens jämförelse (10/2011)
(Transaktionsvolym redovisad i MDR)

1. Vinge 54,7
2. Mannheimer 49,4
3. Lindahl 32,9
4. Delphi 28,9
5. Maqs 19,6
6. Setterwalls 18,1
7. Kilpatrick Townsend & Stockton 18
8. DLA Nordic 13,7
9. Glimstedt 13,3
10. Linklaters 13,1
11. Roschier 8,6
12 Baker McKenzie 7,8

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet att tillgodose en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om missförhållanden som strider mot unionsrätten.
15 juni 2021