Nyhet

Vinge har bistått pro bono för obligationsemission med fokus på kvinnors företagande i utvecklingsländer

Kvinnoägda företag i låg- och medelinkomstländer har svårt att få tillgång till lånefinansiering, vilket är ett hinder för fattigdomsbekämpning. Vinge har bistått pro bono i en affär om $100 miljoner USD för Impact Investment Exchange (IIX). Bolaget gör här sin sjätte och största emission i Women’s Livelihood Bond-serien med fokus på mikrolån till kvinnors företagande i utvecklingsländer.

IIX är en Singapore-baserad fond med fokus på impact investments, med syfte att hjälpa kvinnors verksamheter, främst i Sydostasien och Afrika. Förutom investeringar och utlåning erbjuder man även utbildning för kvinnor som vill starta egna företag. Genom den nya obligationsemissionen uppskattar man att möjliggöra lån till 500 000 kvinnor som driver små och medelstora företag, där 30 procent ska gå till miljö- och klimatsatsningar.

Den orangea obligationen WLB6 leds av Impact Investment Exchange (IIX), där Sverige genom Sida garanterar 40 procent av 100 miljoner US dollar, motsvarande ungefär 1,1 miljarder kronor. Nytt för denna obligation, jämfört med den tidigare WLB5 som lanserades för ett år sedan, är att cirka 30 procent av lånen ska gå till grön finansiering, det vill säga till miljö- och klimatanpassningar.

Garantin från Sida möjliggör för obligationsförvaltaren att attrahera privata investerare som inte skulle delta utan ett riskskydd. Hittills har IIX mobiliserat över 128 miljoner US dollar för att ge över 1,3 miljoner kvinnor och flickor möjlighet att övergå till hållbar försörjning i Afrika, Asien och Stilla havet.

IIX har för sitt arbete tagit emot ett stort antal internationella priser. Mer information om IIX finns på dess hemsida.

Vinges team bestod av Mikael Ståhl, Helena Göransson och Daryna Liudvyk (Bank & Finans).