Nyhet

Vinge förstärker inom offentlig upphandling och entreprenadrätt

12 januari 2022 Om byrån

Per-Ola Bergqvist, advokat med mångårig specialisterfarenhet inom offentlig upphandling, har nyligen anslutit som expert till Vinge. Även Daniel Prawitz, med bred erfarenhet av entreprenad- och processrätt, har anslutit till Vinge.

Med drygt 20 års erfarenhet är Per-Ola en av Sveriges mest meriterade upphandlingsexperter. Han har betydande erfarenhet av att arbeta tillsammans med både upphandlande enheter och myndigheter samt konsulter och leverantörer. Per-Ola biträder under hela processen, från det att förfrågningsunderlag upprättas till de domstolsprocesser som emellanåt kan följa på en upphandling. Per-Ola har även visst fokus på entreprenad- och fastighetstvister. Per-Ola kommer närmast från en roll som delägare hos Foyen.

Per-Ola omnämns bland annat av Legal500 som ”key practitioner” och ”[co-]practice head” inom offentlig upphandling. Han är även en flitigt anlitad föreläsare inom offentlig upphandling och medförfattare till boken ”Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn”.

Ytterligare en förstärkning är Daniel Prawitz, counsel inom entreprenadrätt, som har återanslutit till Vinge efter att ha verkat som bolagsjurist hos PEAB sedan 2018. Daniel var tidigare biträdande jurist inom entreprenad- och fastighetsrätt samt tvistelösning på Vinges Skånekontor. I sin nya roll som counsel har Daniel ett huvudskligt fokus på entreprenadrätt och tvister i anslutning till detta. Daniel har bland annat utsetts till ”Future Leader in Arbitration” av Who’s Who Legal.

Anna Edström, Managing Partner, Skåne:

”Rekryteringen av Per-Ola Bergqvist och Daniel Prawitz innebär en förstärkning av Vinges fullservicekoncept där Per-Olas gedigna och mångåriga erfarenhet av såväl offentlig upphandling, tvist och domstolsprocesser gör honom till en nyckelperson i Vinges erbjudande inom offentlig upphandling. Daniel Prawitz breda erfarenhet inom entreprenad-, process- och fastighetsjuridik stärker ytterligare vårt redan starka erbjudande på entreprenad- och fastighetssidan.

Då vi ser en fortsatt ökande efterfrågan på våra tjänster inom såväl offentlig upphandling som entreprenad- och fastighetsrätt utgör rekryteringen av Per-Ola samt Daniel ett ytterligare steg i vårt redan starka erbjudande inom dessa områden.”