Nyhet

Vinge bästa advokatfirman i Sverige

21 maj 2010

Vinge har fått utmärkelsen årets advokatfirma i Sverige. Bedömningen för priset har inte enbart varit Vinges kunnande och expertis inom den juridiska kärnaffären. Chambers har även vägt in Vinges framgångar det senaste året som speciella uppdrag, strategisk tillväxt och klienternas höga betyg för servicen.

­­
Några av de uppdrag som vägts in i bedömningen är Vinges uppdrag för staten att omstrukturera Apoteket samt Vinges insats för Riksgälden i samband med försäljningen av Saab till Spyker har uppmärksammats. Även Vinges rådgivning vid omstruktureringen av Monier Group, världsledande leverantör av takmaterial, för 19 miljarder kronor har vägts in. Det var den största rekonstruktionen i världen 2009.

Det brittiska förlaget och rankinginstitutet Chambers and Partners har som underlag för sin bedömning intervjuat klienter, men även konkurrenter får uttala sig om hur de uppfattar advokatbyråernas kompetens och servicegrad. 

Vinge tog hem priset som bästa svenska advokatfirma och placerade sig i topp inom följande områden:
Banking & Finance, Capital Markets, Competition/European law, Corporate M&A, Employment, Private Equity, Real Estate, Shipping och TMT i den europeiska guiden. I den globala guiden är Vinge i topp.inom fyra av fem områden, Banking & Finance, Capital Markets, Corporate M&A och Restructuring & Insolvency. 

­– Att få den här utmärkelsen under ett år som 2009, ett av de tuffaste åren på den juridiska marknaden, känns extra tillfredsställande. Speciellt glädjande är det att våra klienter ger oss så högt betyg för service och tillmötesgående, säger Michael Wigge, som mottog priset i London på torsdagskvällen tillsammans med delägaren Maria-Pia Midenbäck Hope. 

­­– Det här priset går till alla medarbetare på Vinge – det sporrar oss alla att bli bättre på det vi gör inom allt från administration till juridik för att ge klienterna ännu bättre service, säger Michael Wigge. 

Vinge fick denna utmärkelse även 2008. 

­För ytterligare information;
Michael Wigge, VD Vinge Stockholm, 070-714 30 56, michael.wigge@vinge.se
Boo Ehlin, kommunikationschef, 070-429 33 87, boo.ehlin@vinge.se

Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med 500 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i Bryssel, Hong Kong och Shanghai och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer. Vinge är exklusiv legal rådgivare till svenska staten vid Expo 2010 i Shanghai.

 

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet att tillgodose en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om missförhållanden som strider mot unionsrätten.
15 juni 2021