Nyhet

Vinge bäst i juristklassen och på topp 20 i Sverige

28 maj 2008

Vinge är Sveriges bästa affärsjuridiska byrå och värderas dessutom som landets 15:e  bästa företag. Det framgår när beslutsfattare i näringslivet rankar 303 svenska företag i en undersökning som gjorts av ISI Wissing.


Vinge har förbättrat sin image mest bland advokatbyråerna i årets undersökning. Vinge får i år ett helhetsbetyg på 37. Medeltalet bland de undersökta advokatbyråerna ligger på 19.  Vinge har ökat sitt helhetsbetyg de senaste åren; 2006 var siffran 26, förra året var den 33 och 2008 har den stigit till 37.

Vinge är den mest kända byrån i advokatbranschen bland de svenska beslutsfattarna. Vinge hamnar på 53 i kännedom, snittet i branschen är 23. Dessutom ger 61 procent av beslutsfattarna Vinge helhetsbetyget mycket bra eller bra.

Vinge är starkast i de egenskaper som beslutsfattarna anser som viktigast hos ett företag; kvalitet, service, pålitlighet och varumärke. Men även i kategorier som företagets utveckling, framtidsutsikter och bedömningen av hemsidan hamnar Vinge högt upp i rankingen. Mindre bra anser beslutsfattarna att Vinge är på marknadskommunikation.

Vinge har även placerat sig högt upp i 20-i-topplistan när det gäller Sveriges bästa företag oavsett bransch. Vinge hamnar i år på plats 15. IKEA hamnar i topp tillsammans med SAS Radisson, Sandvik och Nokia. Förra året placerade sig Vinge på plats 18 och 2006 på plats 39.

– Vi har medvetet arbetat med att sätta likhetstecken mellan vårt varumärke och hög kvalitet. Vi vill också ha en hög igenkänning i branschen för vår service till klienterna, vilket den här undersökningen är ett bevis på, säger Michael Wigge , VD Vinge. 

– Nu gäller det att inte slå oss till ro utan fortsätta på den inslagna vägen och bli ännu bättre för våra klienter, fortsätter Wigge.

Mätningen gjordes mellan januari och mars och bygger på svar från 614 personer i ledningsgrupper på svenska företag med fler än 50 anställda.

För ytterligare information;

Michael Wigge, VD Vinge, 08-614 30 56, 070-714 30 56, michael.wigge@vinge.se
Boo Ehlin, kommunikationschef, 08-614 33 87, 070-429 33 87, boo.ehlin@vinge.se

Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer. www.vinge.se

Kina förbjuder företag att följa västerländska handelsbegränsningar

Spänningarna i handelsrelationerna mellan Kina och väst ökade ytterligare den 10 juni när Kinas folkkongress antog en ny lagstiftning. Denna förbjuder företag i Kina att bland annat följa det man anser vara diskriminerande handelsbegränsningar mot landet.
9 juli 2021

Vinges IP-grupp topprankade av IAM 1000

Vinges IP-grupp tar åter topplacering i den nyligen släppta rankingen IAM 1000. Malin Malm Waerme, Stojan Arnerstål och Håkan Borgenhäll tar också emot individuella omnämnanden i rankingen.
8 juli 2021

EU-förbud mot att ta hänsyn till amerikanska sanktioner riskerar vidsträckt tolkning

Generaladvokaten har i ett mål inför EU-domstolen kommit med ett förslag till avgörande rörande reglerna om hur EU-företag ska förhålla sig till tredje länders extraterritoriella lagstiftning. Förslaget till avgörande innefattar en relativt långtgående tolkning av förbudet för EU-företag att följa amerikanska sanktioner. Om EU-domstolen i sin kommande dom följer generaladvokaten riskerar detta att medföra omfattande regulatoriska problem för företag framöver.
7 juli 2021