Nyhet

Vinge årets advokatbyrå i Norden – igen!

11 december 2008

Vinge har i hård konkurrens utsetts till årets advokatbyrå i Norden. Vinge får utmärkelsen för sina många stora komplexa och genomförda affärstransaktioner under året. Priset delas ut för andra året och Vinge tog hem priset som årets nordiska advokatbyrå inom Mergers & Acqusitions för andra året i rad.


Priset delas ut av Financial Times och analysföretaget Mergermarket.

Vinge fick motta utmärkelsen Legal Adviser of the Year inom Mergers &  Acqusitions i Norden. 

Utnämningen har skett i en trestegsprocess där bland annat antalet affärstransaktioner, deras storlek och komplexitet ingår som kriterier för en oberoende jury.  Följande nordiska advokatbyråer var nominerade till priset; Kromann Reumert, Mannheimer Swartling, Plesner, Roschier samt Vinge. 

­– Vinge har varit i topp inom transaktionsjuridiken de senaste tio åren och att få det här priset två år i rad är givetvis extra tillfredsställande och visar att det vi gör uppskattas av våra klienter, säger Michael Wigge, VD på Vinge. 

Vinge har under året medverkat i bland andra följande affärer; vid försäljningen av V&S till Frankrike, biträder i fusionen mellan svenska och danska Posten, hjälper till att sälja delar av Apoteket vid privatiseringen, har hjälpt SJ köpa tåg för 2 miljarder kronor.

Utnämningen har skett enligt en trestegsprocess. Bedömningen har utgått från data i Merger markets databas över transaktioner där både antalet transaktioner och storleken av transaktionerna inräknats. Därifrån har en kortlista valts ut där varje nominerat företag fått lämna in referenser. Sist har en oberoende panel av M & A-experter valt ut det bästa företaget genom att ta hänsyn till det strategiska innehållet i affärerna, komplexiteten, de finansiella förutsättningarna för varje affär samt eventuellt nyhetsinslag i affärerna.

 

För ytterligare information;
Michael Wigge, vd Vinge, 08-614 30 56, 070-714 30 56, michael.wigge@vinge.se
Boo Ehlin, kommunikationschef, 08-614 33 87, 070-429 33 87, boo.ehlin@vinge.se

 

Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer. www.vinge.se

 

Kunskap är nyckeln till en lyckad patentstrategi

Patentprocesser är ofta tekniskt komplicerade, tidskrävande och innebär höga kostnader för de inblandade parterna, vilket kan verka avskräckande särskilt för små och medelstora företag. Företag som tidigt skaffar sig strukturer för hantering av sina rättigheter och etablerar åtgärder uppnår dock strategiska fördelar som kan vara avgörande för framgång i framtida processer. Detta kan också ge ekonomiska fördelar på lång sikt.
24 november 2022

IPR-intensiv industri i EU presterar bättre än övrig industri

Den fjärde analysrapporten från den Europeiska immaterialrättsmyndigheten (EUIPO) och Europeiska patentverket (EPO) har nyligen publicerats. Undersökningen är ett viktigt underlag för företagen vid sina beslut om investeringar i immateriella rättigheter såsom patent, varumärken, design och upphovsrätt. Håkan Borgenhäll, specialist på immaterialrätt på Vinge, har sammanställt de viktigaste resultaten av rapporten.
18 november 2022

Från sommarnotarie till biträdande jurist

Våren 2023 börjar Markus Hedbys arbeta som biträdande jurist på Vinge. Vägen till anställning gick via en plats som sommarnotarie. Den 1 november öppnar ansökan till sommarnotarieprogrammet 2023.
15 november 2022