Nyhet

Vinge årets advokatbyrå i Norden – igen!

11 december 2008

Vinge har i hård konkurrens utsetts till årets advokatbyrå i Norden. Vinge får utmärkelsen för sina många stora komplexa och genomförda affärstransaktioner under året. Priset delas ut för andra året och Vinge tog hem priset som årets nordiska advokatbyrå inom Mergers & Acqusitions för andra året i rad.


Priset delas ut av Financial Times och analysföretaget Mergermarket.

Vinge fick motta utmärkelsen Legal Adviser of the Year inom Mergers &  Acqusitions i Norden. 

Utnämningen har skett i en trestegsprocess där bland annat antalet affärstransaktioner, deras storlek och komplexitet ingår som kriterier för en oberoende jury.  Följande nordiska advokatbyråer var nominerade till priset; Kromann Reumert, Mannheimer Swartling, Plesner, Roschier samt Vinge. 

­– Vinge har varit i topp inom transaktionsjuridiken de senaste tio åren och att få det här priset två år i rad är givetvis extra tillfredsställande och visar att det vi gör uppskattas av våra klienter, säger Michael Wigge, VD på Vinge. 

Vinge har under året medverkat i bland andra följande affärer; vid försäljningen av V&S till Frankrike, biträder i fusionen mellan svenska och danska Posten, hjälper till att sälja delar av Apoteket vid privatiseringen, har hjälpt SJ köpa tåg för 2 miljarder kronor.

Utnämningen har skett enligt en trestegsprocess. Bedömningen har utgått från data i Merger markets databas över transaktioner där både antalet transaktioner och storleken av transaktionerna inräknats. Därifrån har en kortlista valts ut där varje nominerat företag fått lämna in referenser. Sist har en oberoende panel av M & A-experter valt ut det bästa företaget genom att ta hänsyn till det strategiska innehållet i affärerna, komplexiteten, de finansiella förutsättningarna för varje affär samt eventuellt nyhetsinslag i affärerna.

 

För ytterligare information;
Michael Wigge, vd Vinge, 08-614 30 56, 070-714 30 56, michael.wigge@vinge.se
Boo Ehlin, kommunikationschef, 08-614 33 87, 070-429 33 87, boo.ehlin@vinge.se

 

Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer. www.vinge.se

 

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet att tillgodose en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om missförhållanden som strider mot unionsrätten.
15 juni 2021