Nyhet

Varumärkesintrång kostar storföretagen miljarder

26 november 2008


Mer än vartannat svenskt storföretag har utsatts för varumärkesintrång – vid upprepade tillfällen de senaste fem åren.  Det betyder att 468 av landets största företag har fått sina varumärken olagligt utnyttjade. Företagen har mycket lågt räknat förlorat 14 miljarder kronor på intrången, men mörkertalen är stora.  Och 46 procent anser att risken för intrång har ökat.

Det visar en undersökning som Vinge låtit opinionsföretaget Synovate genomföra.

55 procent av landets storföretag, med fler än 500 anställda, främst inom tillverkningsindustrin, har utsatts för intrång i sina immateriella rättigheter. 43 procent har blivit utsatta vid flera tillfällen och 12 procent vid ett tillfälle. Vanligast är varumärkesintrång, men också intrång i upphovsrätt, patent och design/formgivning sker kontinuerligt.

Bland företagen med 100 till 499 anställda är det fyra av tio, 871 företag, som utsatts för varumärkesintrång de senaste fem åren. Det innebär att 1 339 av landets 3 351 företag med fler än 100 anställda vid upprepade tillfällen utsatts för intrång.

Varumärket har mycket stor betydelse för ett företags framgång. Drygt 90 procent av de tillfrågade företagen anser att varumärket har mycket eller ganska stor betydelse för lönsamheten.

– Ett företags viktigaste tillgång är varumärket, det är deras kassakista. Varumärkesintrång har blivit ett allvarligt problem för företagens lönsamhet. Förhoppningsvis kan undersökningen fungera som en väckarklocka och synliggöra problemen, säger Per Eric Alvsing, advokat och expert på varumärken på Vinge

Företag inom tillverkningssektorn ligger mest illa till – där bedöms risken för intrång till 52 procent. Motsvarande siffra bland tjänsteföretagen är 20 procent. Osäkerheten om det förlorade värdet av intrången är stor – den totala skadan är svår att uppskatta. Och när värdet uppskattas blir det oftast en väldigt låg siffra.

– Många företag upplever intrången som en kränkning av deras affärsidé. Det kan vara en omständlig process, men det är viktigt att stå upp för och försvara sina tillgångar när de angrips, säger Per Eric Alvsing. 

Länk till undersökningen i sin helhet

Länk till högupplöst foto på Per Eric Alvsing


För ytterligare information:
Per Eric Alvsing,  08-614 30 14, 070 714 30 14
per_eric.alvsing@vinge.se
Boo Ehlin, kommunikationschef, 08-614 33 87, 070 429 33 87 boo.ehlin@vinge.se

Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer. www.vinge.se