Nyhet

Start-up Day@Vinge

26 september 2014

Eva Fredrikson, delägare med fokus på Technology & Outsourcing, hälsade den 16 september en stor skara start-up företag välkomna till Start-up Day@Vinge i Stockholm. Detta är det första event som Stockholmskontoret anordnar med inriktning till start-up bolag.

-”Det har länge talats om det svenska IT-undret och lokalt talas det även i media och bland politiker om Stockholm som ett IT-kluster. De senaste åren har vi alla kunnat läsa om svenska start-up bolag som började i liten skala men som redan hunnit växa till att bli globala företag. På Sthlm Tech Fest i förra veckan fick vi träffa flera nya företag som spås en lysande framtid, så det gott finns hopp om fortsatt tillväxt.”, berättar Eva Fredrikson.

”Tanken med det här eventet var framförallt att det skulle vara en möjlighet för Vinge att under lite mer avslappnade former få träffa talangfulla entreprenör, samtidigt som vi fick möjlighet att dela med oss av den erfarenhet och kunskap som vi har plockat upp genom att företräda start-ups genom åren. Vårt mål med dagen var även att ge besökarna en inblick i hur juridiken kan bli ett verktyg att använda i vardagen i syfte att nå sina mål; oavsett om det är att anställa en konsult, att skydda sin IP eller ta in kapital”, avslutar Eva.

Ett av de företag som hittade hit var Co-owning. De utvecklar en affärsidé runt det digitala fenomenet crowdfounding i fastighetsbranschen.”Mycket intressant och givande dag”,säger Samuel Brissman om Vinge Startup Day. ”Vi driver en onlinebaserad crowdfoundingportal för fastighetsinvesteringar. Vinge kommer utan tvekan att bli en bra partner för att utveckla vårt koncept. Vårt motto är att göra fastighetsinvesteringar tillgängligt för alla. Alla har inte flera miljoner för att skapa egna fastighetsprojekt, men många har några tusen att satsa. När man ger sig ut för att förändra en bransch från grunden är det viktigt att man har full koll på juridiken, annars kommer problem uppstå som tar fokus från affärsidén”.

"I Sverige saknar Co-owning med sin unika nisch mot fastigheter en motsvarighet", berättar kollegan Andreas Frydén. "Även i Europa är crowdfounding för fastighetsprojekt i ett tidigt stadium. USA har kommit längre. Där är lagstiftningen tydlig och beslutad. Därför är det en utmaning här i Europa med många länder och en kanske inte lika långt kommen lagstiftning vad gäller crowdfunding. Det var en givande dag, bland annat mycket intressant att lära sig mer om börsnotering och alla regler för hantering av personuppgifter.”

  

EU:s klimattaxonomi – Nya regler om företags offentliggörande av information

Enligt EU:s klimattaxonomi måste vissa verksamheter offentliggöra i vilken utsträckning deras verksamhet är miljömässigt hållbar. För att tydliggöra vilken information som företagen behöver rapportera, samt hur detta ska gå till, har EU-kommissionen tagit fram en ny delegerad förordning. Den delegerade förordningen fastställer huvudsakligen relevanta finansiella nyckeltal och olika mallar för rapporteringen.
21 juni 2021

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021