Nyhet

Start-up Day@Vinge

26 september 2014

Eva Fredrikson, delägare med fokus på Technology & Outsourcing, hälsade den 16 september en stor skara start-up företag välkomna till Start-up Day@Vinge i Stockholm. Detta är det första event som Stockholmskontoret anordnar med inriktning till start-up bolag.

-”Det har länge talats om det svenska IT-undret och lokalt talas det även i media och bland politiker om Stockholm som ett IT-kluster. De senaste åren har vi alla kunnat läsa om svenska start-up bolag som började i liten skala men som redan hunnit växa till att bli globala företag. På Sthlm Tech Fest i förra veckan fick vi träffa flera nya företag som spås en lysande framtid, så det gott finns hopp om fortsatt tillväxt.”, berättar Eva Fredrikson.

”Tanken med det här eventet var framförallt att det skulle vara en möjlighet för Vinge att under lite mer avslappnade former få träffa talangfulla entreprenör, samtidigt som vi fick möjlighet att dela med oss av den erfarenhet och kunskap som vi har plockat upp genom att företräda start-ups genom åren. Vårt mål med dagen var även att ge besökarna en inblick i hur juridiken kan bli ett verktyg att använda i vardagen i syfte att nå sina mål; oavsett om det är att anställa en konsult, att skydda sin IP eller ta in kapital”, avslutar Eva.

Ett av de företag som hittade hit var Co-owning. De utvecklar en affärsidé runt det digitala fenomenet crowdfounding i fastighetsbranschen.”Mycket intressant och givande dag”,säger Samuel Brissman om Vinge Startup Day. ”Vi driver en onlinebaserad crowdfoundingportal för fastighetsinvesteringar. Vinge kommer utan tvekan att bli en bra partner för att utveckla vårt koncept. Vårt motto är att göra fastighetsinvesteringar tillgängligt för alla. Alla har inte flera miljoner för att skapa egna fastighetsprojekt, men många har några tusen att satsa. När man ger sig ut för att förändra en bransch från grunden är det viktigt att man har full koll på juridiken, annars kommer problem uppstå som tar fokus från affärsidén”.

"I Sverige saknar Co-owning med sin unika nisch mot fastigheter en motsvarighet", berättar kollegan Andreas Frydén. "Även i Europa är crowdfounding för fastighetsprojekt i ett tidigt stadium. USA har kommit längre. Där är lagstiftningen tydlig och beslutad. Därför är det en utmaning här i Europa med många länder och en kanske inte lika långt kommen lagstiftning vad gäller crowdfunding. Det var en givande dag, bland annat mycket intressant att lära sig mer om börsnotering och alla regler för hantering av personuppgifter.”

  

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022