Nyhet

Professor Ramberg börjar på Vinge

19 februari 2007

Christina Ramberg, professor i handelsrätt, börjar på Vinge Göteborg den 1 februari 2007.

Christina Ramberg är juridikprofessor i Göteborg sedan 1998 och har dessutom varit professor vid Tulane University (New Orleans), University of Utrecht samt vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har publicerat många böcker och artiklar om kommersiell juridik i Sverige och utomlands. Den 1 februari börjar Christina Ramberg på Vinges kontor i Göteborg.

– Jag har alltid varit nyfiken på advokatyrket och gläder mig åt möjligheten att få direktkontakt med klienter. Nu kan jag också kontrollera om min forskning är praktiskt relevant. Dessutom är det givetvis speciellt för mig att få arbeta på Vinge eftersom både farfar och pappa arbetat på Vinge, säger Christina Ramberg.

Utöver forskningen är Christina Ramberg verksam som skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden samt styrelseledamot i större svenska företag. Hon har också tjänstgjort som domare i hovrätten.

– I Sverige har det hänt att advokater blivit professorer, men det är mycket ovanligt att en professor blir advokat. Sedan några år tillbaka ser vi en tydlig trend mot nischad kompetens inom advokatkåren. Klienterna får allt större behov av en advokatbyrå med många jurister med olika spetskompetenser. Att Vinge nu rekryterar en professor visar att trenden kulminerat. Christina Rambergs bakgrund som professor, författare, domare, skiljeman, sakkunnig och styrelseledamot är därför perfekt för oss och våra klienter, säger Olof Jisland, Managing Partner för Vinge Göteborg.

För ytterligare information:

Olof Jisland, Managing Partner, Vinge Göteborg, tel: 031-722 3538

Vinge är Sveriges ledande advokatbyrå med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är helt inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Paris, Bryssel, Hong Kong och Shanghai. Vinge ingår i Scandinavian Law Alliance tillsammans med Kromann Reumert i Danmark och Thommessen i Norge i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Kina förbjuder företag att följa västerländska handelsbegränsningar

Spänningarna i handelsrelationerna mellan Kina och väst ökade ytterligare den 10 juni när Kinas folkkongress antog en ny lagstiftning. Denna förbjuder företag i Kina att bland annat följa det man anser vara diskriminerande handelsbegränsningar mot landet.
9 juli 2021

Vinges IP-grupp topprankade av IAM 1000

Vinges IP-grupp tar åter topplacering i den nyligen släppta rankingen IAM 1000. Malin Malm Waerme, Stojan Arnerstål och Håkan Borgenhäll tar också emot individuella omnämnanden i rankingen.
8 juli 2021

EU-förbud mot att ta hänsyn till amerikanska sanktioner riskerar vidsträckt tolkning

Generaladvokaten har i ett mål inför EU-domstolen kommit med ett förslag till avgörande rörande reglerna om hur EU-företag ska förhålla sig till tredje länders extraterritoriella lagstiftning. Förslaget till avgörande innefattar en relativt långtgående tolkning av förbudet för EU-företag att följa amerikanska sanktioner. Om EU-domstolen i sin kommande dom följer generaladvokaten riskerar detta att medföra omfattande regulatoriska problem för företag framöver.
7 juli 2021