Nyhet Professor Ramberg börjar på Vinge

19 februari 2007

Christina Ramberg, professor i handelsrätt, börjar på Vinge Göteborg den 1 februari 2007.

Christina Ramberg är juridikprofessor i Göteborg sedan 1998 och har dessutom varit professor vid Tulane University (New Orleans), University of Utrecht samt vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har publicerat många böcker och artiklar om kommersiell juridik i Sverige och utomlands. Den 1 februari börjar Christina Ramberg på Vinges kontor i Göteborg.

– Jag har alltid varit nyfiken på advokatyrket och gläder mig åt möjligheten att få direktkontakt med klienter. Nu kan jag också kontrollera om min forskning är praktiskt relevant. Dessutom är det givetvis speciellt för mig att få arbeta på Vinge eftersom både farfar och pappa arbetat på Vinge, säger Christina Ramberg.

Utöver forskningen är Christina Ramberg verksam som skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden samt styrelseledamot i större svenska företag. Hon har också tjänstgjort som domare i hovrätten.

– I Sverige har det hänt att advokater blivit professorer, men det är mycket ovanligt att en professor blir advokat. Sedan några år tillbaka ser vi en tydlig trend mot nischad kompetens inom advokatkåren. Klienterna får allt större behov av en advokatbyrå med många jurister med olika spetskompetenser. Att Vinge nu rekryterar en professor visar att trenden kulminerat. Christina Rambergs bakgrund som professor, författare, domare, skiljeman, sakkunnig och styrelseledamot är därför perfekt för oss och våra klienter, säger Olof Jisland, Managing Partner för Vinge Göteborg.

För ytterligare information:

Olof Jisland, Managing Partner, Vinge Göteborg, tel: 031-722 3538

Vinge är Sveriges ledande advokatbyrå med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är helt inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Paris, Bryssel, Hong Kong och Shanghai. Vinge ingår i Scandinavian Law Alliance tillsammans med Kromann Reumert i Danmark och Thommessen i Norge i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Arbetsrättspodden # 27 – Sant eller falskt – arbetsrättsliga myter

”Det är omöjligt att säga upp en anställd i Sverige.” ”Three strikes and you’re out!” ”En provanställning kan aldrig förlängas.” Det florerar många förutfattade meningar kring anställningsregler och arbetsrättslig lagstiftning. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
21 oktober 2020

Möt Jesper Ekman, ekonomstudenten som tog klivet in i Vinges EU- och konkurrensrättsgrupp

Sommaren 2019 var Jesper Ekman Vinges förste Competition Analyst i vår EU och konkurrensrättsgrupp. Idag har Jesper tagit klivet till en tjänst som Junior Economist i gruppen efter att han avslutat sin master i nationalekonomi. Vi tog tempen på Jesper för att höra mer om hans uppdrag.
20 oktober 2020

Ska en beställare bereda en entreprenör möjlighet att avhjälpa fel om entreprenaden hävts enligt AB 04/ABT 06?

Isak Willborg behandlar i senaste numret av Juridisk Tidskrift frågan om hur fel som uppstår i en utförd och redan hävd del av en entreprenad ska hanteras – en fråga som inte står helt klarlagd enligt byggbranschens standardavtal.
12 oktober 2020