Nyhet

Professor Ramberg börjar på Vinge

19 februari 2007

Christina Ramberg, professor i handelsrätt, börjar på Vinge Göteborg den 1 februari 2007.

Christina Ramberg är juridikprofessor i Göteborg sedan 1998 och har dessutom varit professor vid Tulane University (New Orleans), University of Utrecht samt vid Handelshögskolan i Stockholm. Hon har publicerat många böcker och artiklar om kommersiell juridik i Sverige och utomlands. Den 1 februari börjar Christina Ramberg på Vinges kontor i Göteborg.

– Jag har alltid varit nyfiken på advokatyrket och gläder mig åt möjligheten att få direktkontakt med klienter. Nu kan jag också kontrollera om min forskning är praktiskt relevant. Dessutom är det givetvis speciellt för mig att få arbeta på Vinge eftersom både farfar och pappa arbetat på Vinge, säger Christina Ramberg.

Utöver forskningen är Christina Ramberg verksam som skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden samt styrelseledamot i större svenska företag. Hon har också tjänstgjort som domare i hovrätten.

– I Sverige har det hänt att advokater blivit professorer, men det är mycket ovanligt att en professor blir advokat. Sedan några år tillbaka ser vi en tydlig trend mot nischad kompetens inom advokatkåren. Klienterna får allt större behov av en advokatbyrå med många jurister med olika spetskompetenser. Att Vinge nu rekryterar en professor visar att trenden kulminerat. Christina Rambergs bakgrund som professor, författare, domare, skiljeman, sakkunnig och styrelseledamot är därför perfekt för oss och våra klienter, säger Olof Jisland, Managing Partner för Vinge Göteborg.

För ytterligare information:

Olof Jisland, Managing Partner, Vinge Göteborg, tel: 031-722 3538

Vinge är Sveriges ledande advokatbyrå med omkring 450 anställda, varav ca 300 jurister. Verksamheten är helt inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Paris, Bryssel, Hong Kong och Shanghai. Vinge ingår i Scandinavian Law Alliance tillsammans med Kromann Reumert i Danmark och Thommessen i Norge i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Uppdaterad reglering om korttidspermittering m.m.

Som vi berättande om i vårt förra nyhetsbrev har den nya tillfälliga lagen om korttidsstöd trätt i kraft och omfattar korttidsstöd för perioden december 2020 – juni 2021. Lagstiftningen innebär en del förändringar jämfört med hur stödet utformades för de tidigare perioderna under 2020, exempelvis kan arbetsgivare för perioden januari – april 2021 ansöka om stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden.
11 maj 2021

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av pandemin

Regeringen har, med anledning av pandemin, antagit en rad åtgärder på socialförsäkringsområdet som bland annat syftar till att minska smittspridningen i samhället och minska konsekvenserna för arbetsgivare.
11 maj 2021

Ny kartläggning av förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin

Arbetsmiljön har förändrats för många arbetstagare under pandemin, till stor del på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendation att arbetsgivare i så stor utsträckning som möjligt ska se till att arbetstagare kan arbeta hemifrån.
11 maj 2021