Nyhet Parul Sharma utnämnd till Sveriges mäktigaste kvinna inom samhällsförändring

Vinges Parul Sharma, Head of CSR Compliance, utnämndes den 8 mars till Sveriges mäktigaste kvinna inom kategorin samhällsförändrare av Veckans Affärer.

Grattis Parul. Hur kan juridiken bidra till samhällsförändring?

Parul Sharma - Konventionsrätten har nog aldrig varit så stark som nu. Det beror inte på att den är mer bindande, utan på att näringslivet har fått upp ögonen för konventioner kring mänskliga rättigheter och ILO:s, FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, kärnkonventioner. Det sätter oss som affärsjurister och advokatfirma i ett guldläge då vi faktiskt har kunskap kring detta rättsområde och kan bidra till samhällsförändring.

Vad krävs för att uppnå skärpt lagstiftning vad gäller svenska företags brott mot mänskliga rättigheter i utlandet?

- Dels en större kunskap hos näringslivet på området mänskliga rättigheter, dels ett ökat konsekvensanalytiskt tänk om vad som händer med hållbarhet överlag när företag kränker mänskliga rättigheter i svaga länder. Nödvändigt är också ett starkt kampanjarbete kring behovet av lagändring.

Vad kan Vinge bidra med för att hjälpa svenska företag att nå förändring på sikt och just nu?

- Precis det som vi bidrar med idag, ett starkt due diligence-arbete inom regelefterlevnad.

Vad har du närmast på agendan?

- Mina kollegor Jasmin Draszka-Ali, Théo Jaekeloch jag har en fett bra plan som vi genomför nu där både rådgivning och seminarier ingår fram till sista juni. ESG, Environment, Social and Governance kan sägas vara investerarnas CSR, och här jobbar vi stenhårt på att få bidra med vår kompetens.

Foto: Fredrik Sandgren, TT

Vinge utnämns till studenternas favoritbyrå i Prosperas ranking

Vinge är den affärsjuridiska advokatbyrå som Sveriges juriststudenter helst vill få jobb på. För tredje året i rad toppar Vinge Prosperas lista när juriststudenter rankar landets affärsjuridiska advokatbyråer.
16 december 2020 Hållbarhet Om byrån Karriär

” Det är på grund av sommarnotarietiden som jag jobbar här idag”

Robin Eliasson började sin bana på Vinge med att vara sommarnotarie 2016. Här berättar han om hur sommaren på Vinge fick honom att lämna ett liv till sjöss för en juridisk karriär.
29 oktober 2020 Hållbarhet Om byrån Karriär

Möt ekonomstudenten som tog klivet in i Vinges EU- och konkurrensrättsgrupp

Sommaren 2019 var Jesper Ekman Vinges förste Competition Analyst i vår EU och konkurrensrättsgrupp. Idag har Jesper tagit klivet till en tjänst som Junior Economist i gruppen efter att han avslutat sin master i nationalekonomi. Vi tog tempen på Jesper för att höra mer om hans uppdrag.
20 oktober 2020 Hållbarhet Om byrån Karriär