Nyhet

Parul Sharma utnämnd till Sveriges mäktigaste kvinna inom samhällsförändring

Vinges Parul Sharma, Head of CSR Compliance, utnämndes den 8 mars till Sveriges mäktigaste kvinna inom kategorin samhällsförändrare av Veckans Affärer.

Grattis Parul. Hur kan juridiken bidra till samhällsförändring?

Parul Sharma - Konventionsrätten har nog aldrig varit så stark som nu. Det beror inte på att den är mer bindande, utan på att näringslivet har fått upp ögonen för konventioner kring mänskliga rättigheter och ILO:s, FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, kärnkonventioner. Det sätter oss som affärsjurister och advokatfirma i ett guldläge då vi faktiskt har kunskap kring detta rättsområde och kan bidra till samhällsförändring.

Vad krävs för att uppnå skärpt lagstiftning vad gäller svenska företags brott mot mänskliga rättigheter i utlandet?

- Dels en större kunskap hos näringslivet på området mänskliga rättigheter, dels ett ökat konsekvensanalytiskt tänk om vad som händer med hållbarhet överlag när företag kränker mänskliga rättigheter i svaga länder. Nödvändigt är också ett starkt kampanjarbete kring behovet av lagändring.

Vad kan Vinge bidra med för att hjälpa svenska företag att nå förändring på sikt och just nu?

- Precis det som vi bidrar med idag, ett starkt due diligence-arbete inom regelefterlevnad.

Vad har du närmast på agendan?

- Mina kollegor Jasmin Draszka-Ali, Théo Jaekeloch jag har en fett bra plan som vi genomför nu där både rådgivning och seminarier ingår fram till sista juni. ESG, Environment, Social and Governance kan sägas vara investerarnas CSR, och här jobbar vi stenhårt på att få bidra med vår kompetens.

Foto: Fredrik Sandgren, TT

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor

Advokaterna Sofie Bjärtun, Rikard Lindahl, Malin Malm Waerme och Daniel Wendelsson vid Vinges Stockholmskontor har utsetts till nya delägare från och med 1 januari 2022. Följande advokater har valts in som counsels vid Vinges Stockholmskontor: Stojan Arnerstål, Amanda Knutsson, Jolene Reimerson, Linnéa Sellström och Filip Öhrner.

Nya delägare och counsels utsedda vid Vinges Stockholmskontor

Advokaterna Sofie Bjärtun, Rikard Lindahl, Malin Malm Waerme och Daniel Wendelsson vid Vinges Stockholmskontor har utsetts till nya delägare från och med 1 januari 2022. Följande advokater har valts in som counsels vid Vinges Stockholmskontor: Stojan Arnerstål, Amanda Knutsson, Jolene Reimerson, Linnéa Sellström och Filip Öhrner.

Hayaat Ibrahim tar plats på Nova Talents lista 2021

Hayaat Ibarahim har av Nova Talent Nordics utnämnts till listan Nova Talent 111 i kategorin Legal Services. Hon är dessutom ”the Jury’s Choice” i kategorin Legal Services.