Nyhet

Ny VD på Vinge

19 mars 2008

Advokat Michael Wigge blir från den 1 april ny verkställande direktör för Vinge AB med verksamhetsansvar för Vinge Stockholm.

­­– Vinge har genom att attrahera kompetenta medarbetare vuxit kraftigt och tagit en ledande position. Michael Wigges uppgift blir att ytterligare stärka Vinges position och säkerställa att vi på ett ännu tydligare sätt sammanlänkar den juridiska kompetensen med klientens behov, säger Bertil Villard, styrelseledamot i Vinge, och fortsätter:  

– I rekryteringsprocessen, som varit bred, har även externa kandidater funnits med. Styrelsen har dock funnit att Michael Wigge är rätt person att leda Vinge. Han har erfarenhet av branschen, är en välmeriterad ledare och har i övrigt de egenskaper som styrelsen sökt för det viktiga uppdraget som VD.

Michael Wigge började arbeta på Vinge 1986 och är delägare sedan 1994.  Under åren 2000-2004 var Michael Wigge managing partner för Vinge Stockholm. Michael Wigge är ett internationellt välkänt namn och är specialiserad inom bolagsrätt och M&A. 

– Jag ser fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare genomföra vår nya affärsplan och göra Vinge till klienternas självklara förstahandsval, säger Michael Wigge.

Vinge har expanderat kraftigt de senaste åren och är i dag en av de ledande advokatbyråerna i Sverige och Norden. Vinge har en lång och stark erfarenhet av juridisk rådgivning inom corporate finance och mergers & aquisitions.

 

För ytterligare information;

Michael Wigge, VD Vinge, 08-614 30 56, 070-714 30 56
Bertil Villard, styrelseledamot Vinge, 070-714 31 03
Boo Ehlin, kommunikationschef, 08-614 33 87, 070-429 33 87

 

Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Vinge får uppdrag av International Comparative Legal Guides avseende sanktioner

Vinges specialister inom sanktioner har fått i uppdrag av International Comparative Legal Guides (ICLG) att skapa guidens avsnitt avseende svensk lagstiftning på sanktionsområdet.
15 oktober 2021

Paula Bäckdén har valts in i Comittée Maritime Internationals exekutiva kommitté

Paula Bäckdén, advokat och verksam i Vinges sjö- och transporträttsgrupp, har utnämnts till Executive Council i CMI, Comittée Maritime International.
14 oktober 2021

Ny lag förbjuder otillbörliga villkor och metoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Den så kallade UTP-lagen förbjuder köpare att använda vissa villkor och metoder mot leverantörer av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Konkurrensverket utövar tillsyn och kan bland annat genomföra oanmälda inspektioner och förelägga enskilda att inställa sig till förhör. Sanktioner vid överträdelse omfattar vitesföreläggande eller sanktionsavgift på upp till en procent av köparens årsomsättning. UTP-lagen gäller från den 1 november 2021 och tillämpas även på avtal som ingåtts före dess.
5 oktober 2021