Nyhet

Ny VD på Vinge

19 mars 2008

Advokat Michael Wigge blir från den 1 april ny verkställande direktör för Vinge AB med verksamhetsansvar för Vinge Stockholm.

­­– Vinge har genom att attrahera kompetenta medarbetare vuxit kraftigt och tagit en ledande position. Michael Wigges uppgift blir att ytterligare stärka Vinges position och säkerställa att vi på ett ännu tydligare sätt sammanlänkar den juridiska kompetensen med klientens behov, säger Bertil Villard, styrelseledamot i Vinge, och fortsätter:  

– I rekryteringsprocessen, som varit bred, har även externa kandidater funnits med. Styrelsen har dock funnit att Michael Wigge är rätt person att leda Vinge. Han har erfarenhet av branschen, är en välmeriterad ledare och har i övrigt de egenskaper som styrelsen sökt för det viktiga uppdraget som VD.

Michael Wigge började arbeta på Vinge 1986 och är delägare sedan 1994.  Under åren 2000-2004 var Michael Wigge managing partner för Vinge Stockholm. Michael Wigge är ett internationellt välkänt namn och är specialiserad inom bolagsrätt och M&A. 

– Jag ser fram emot att tillsammans med alla duktiga medarbetare genomföra vår nya affärsplan och göra Vinge till klienternas självklara förstahandsval, säger Michael Wigge.

Vinge har expanderat kraftigt de senaste åren och är i dag en av de ledande advokatbyråerna i Sverige och Norden. Vinge har en lång och stark erfarenhet av juridisk rådgivning inom corporate finance och mergers & aquisitions.

 

För ytterligare information;

Michael Wigge, VD Vinge, 08-614 30 56, 070-714 30 56
Bertil Villard, styrelseledamot Vinge, 070-714 31 03
Boo Ehlin, kommunikationschef, 08-614 33 87, 070-429 33 87

 

Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med omkring 450 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingborg samt i London, Bryssel, Hong Kong och Shanghai och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Arbetsrätt i fokus - vårens sista arbetsrättsliga nyhetssvep

EU-domstolen inskränker bolags möjlighet att ”betala sig ur” diskrimineringsmål, korttidsarbete prövas i Högsta Förvaltningsdomstolen och förslaget om ändringar i lagen om anställningsskydd förblir en het fråga i debatten.
17 juni 2021

Arbetsrättspodden # 41 Start-ups och dess medarbetare

Bolagets medarbetare beskrivs ofta som dess största tillgång, oavsett bolagets storlek. För start-ups spelar medarbetarna en särskild nyckelroll då varje medarbetares insats har en betydande påverkan på bolagets tillväxt och framtida utveckling. Välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som arbetar med HR och personalrelaterade frågor eller är nyfiken på arbetsrätt.
16 juni 2021

Ny lag om skydd av visselblåsare föreslås träda i kraft 17 december 2021 – vad er organisation särskilt bör uppmärksamma

Europeiska rådet antog under 2019 det så kallade visselblåsardirektivet (”Direktivet”), med syftet att tillgodose en hög skyddsnivå för personer som rapporterar om missförhållanden som strider mot unionsrätten.
15 juni 2021