Nyhet

Nils Unckel är ny delägare inom Private Funds

5 juli 2023 Om byrån Private Funds

I början av juni anslöt Nils Unckel till Stockholmskontoret, då han gick in som ny delägare inom Private Funds. Nils kommer nyligen från en roll som delägare på Gernandt & Danielsson, där han arbetat med finansiella tjänster med fokus på fondjuridik.

Vad var det som fick dig välja Vinge?

Jag hade kommit till en plats i livet där jag ville få möjlighet att prova något nytt. Skulle jag väl gå till en annan byrå skulle det vara något som var väsentligt annorlunda från min tidigare byrå. I valet av Vinge var det flera delar som lockade. Vinge är en större byrå vilket ger en annan typ av organisation och möjligheter. Här fanns också en möjlighet att få vara med utveckla något nytt, i och med den växande affären inom Private Funds. Att få vara med och bygga upp området tillsammans med övriga kollegor inom Private Funds känns både spännande och givande.

Hur har din bana sett ut hittills?

Jag kommer nyligen från en roll som delägare vid Gernandt & Danielsson där jag uteslutande har arbetat med regulatorisk rådgivning i förhållande till finansiella aktörer med ett särskilt fokus på mot fonder och fondjuridik.

Private Funds är ett relativt nystartat område. Var ligger fokus för er?

Syftet är att kunna förbättra förutsättningarna för att kunna bistå vid svenska fondetableringar samt biträde med annan löpande fondjuridik. Vi ser en stor efterfrågan från våra klienter att kunna erbjuda samtliga tre centrala delar inom fondjuridiken – biträda med att förhandla investeringsavtalen, ge regulatoriska rådgivning samt biträda med struktur- och skattefrågor. Mitt fokus ligger på att lämna regulatorisk rådgivning.

Efter gruppens uppstart har ni sett en växande efterfrågan. Vad beror utvecklingen på?

I Sverige har vi överlag en lång tradition av fonder, både vad gäller fonder för privatpersoner, och fonder för mer institutionella aktörer. Vi har också en mängd olika fonder där flera aktörer varit väldigt framgångsrika internationellt, till exempel EQT och Altor. Sverige är här en betydande aktör, inte minst i relation till Sveriges storlek. När en eller ett par aktörer når framgång skapar det ringar på vattnet, och med starka förebilder skapas det en industri. Vi ser också ett större intresse bland exempelvis riskkapitalbolag som är etablerade utanför Sverige att flytta hem förvaltningen till Sverige.   

Hur ser du på marknadens utveckling framöver?

Fondindustrin påverkas av världsläget, samtidigt ser vi ännu en god aktivitetsgrad på området. Det som har större betydelse är hur investeringsstrategierna förändras. Det handlar dels om vilka affärsmöjligheter man väljer att investera i, men också kapitalresningen, där marknaden idag inte är benägen att ta samma risk. Samtidigt finns det ännu mycket investeringsvilligt kapital. I en tuffare marknad krävs det större framgång för att få avkastning, där aktörer som tidigare endast haft en okej avkastning kommer att få det svårare, där dokumenterat duktiga aktörer gynnas.

Finns det något du ser särskilt fram emot i din nya roll?

Vinge har ett starkt erbjudande inom fondsegmentet och jag är väldigt glad att få vara en del av det erbjudandet och förhoppningsvis kunna bidra till att stärka det erbjudandet ytterligare.