Nyhet

Victor Ericsson - ny delägare vid Vinges Stockholmskontor

Det började med en fördjupningskurs i skatt. Tio år senare är Victor Ericsson en av våra nya delägare i gruppen för företagsbeskattning på Vinges Stockholmskontor. Vi tog en pratstund för att höra om hans bana från praktik på konsultbyrå till skattejuridik för samtliga Vinges kontor.

-Vinges  skattefunktion är en central hub för alla skattefrågor för hela Vinge. Det gör att vi kommer i kontakt med en väldig bredd av ärenden, då vi servar alla våra kontor, berättar Victor på promenaden genom landskapet. - Här jobbar vi även nära vår Private Funds-grupp, vilket ger en stor spännvidd i ärenden.

 

Varför blev det skatt?

-Under våren 2012 hade jag precis börjat läsa fördjupningskurs i skatt, som jag tyckte var både genuint kul och intressant. Här vill jag särskilt lyfta de kursansvariga som bidrog starkt till den positiva upplevelsen. När jag läste fördjupningskurserna kom jag i kontakt med EY:s tävling ”Young Tax Professional of the Year”, som jag sedan också var med i. Även om jag inte vann tävlingen mynnade det ut i att jag fick en uppsatspraktik på EY året efter. Efter några veckor på praktiken blev jag erbjuden en plats på EY:s Göteborgskontor vilket jag blev väldigt glad över och tackade ja till.

 

Hur kommer det sig att det sedan blev Vinge?

-Under min tid på EY jobbade jag nära flera praktikanter som var på sin sista termin på juristprogrammet. Bland annat en kollega som sedan började på Vinge. Hon tyckte att jag också borde ansluta till Vinge. Jag trivdes ju väldigt bra på EY, men var också nyfiken på livet på en större advokatbyrå och valde därför att spela på ett för mig oprövat kort. Det gick vägen och jag fick jobb i skattegruppen. Jag tyckte - och tycker fortfarande - att det är superkul att vara på en större advokatbyrå och arbeta med klienter och uppdrag som är unika för vår verksamhet.

 

Vad är den främsta skillnaden mellan att jobba med skattejuridik för revision vs. på advokatbyrå?

-Som skatteexpert på advokat- respektive revisionsbyrå jobbar du med liknande typ av frågor och täcker samma kompetensområden. Våra klienter kommer ofta till oss med både komplexa och tidspressade frågor, där skattefrågan är antingen drivande eller en del av flera viktiga frågor. På en advokatbyrå som Vinge jobbar vi inom skatt väldigt nära advokater och med grupper inom Vinge med kompetens utanför vår grupps område, något som är både utvecklande och värdeskapande.

 

På vilket sätt skiljer sig din nya roll som delägare från den tidigare rollen som senior manager?

-Det har varit ett skifte som skett över tid, där vår gruppchef Mattias förberett mig under en längre period. Mycket har för mig handlat om att ta mig an ett än mer långsiktigt perspektiv, och i ännu större grad se arbetsgruppens del kopplat till helheten för Vinge som byrå. 

-Som delägare är kunskapsdelning och upplärning av nya kollegor också är en viktig del i rollen. Den delen har kommit in successivt. Under min första tid jobbade jag i ett mindre team, och började sedan dela min tid mellan Göteborg och Stockholmskontoret. Här jobbade jag både i mindre projekt relativt självständigt, men också i våra större projekt som ofta involverade flera jurister i samma arbetsgrupp och andra grupper. Här ligger en viktig del i den seniora rollen att handleda våra mer juniora jurister.

 

Vad står i fokus på skatteområdet närmaste tiden?

-Med en ny regering på plats kan vi vänta oss lagändringar på flera fronter. Vi ser exempelvis löpande förändringar och förslag till förändringar av 3:12-regelverket samt en praxis-styrd utveckling kring beskattningsfrågor för riskkapitalfonder. Eftersom vi ofta jobbar nära M&A har lagstiftning även utanför skatteområdet också påverkan på vårt område. 

 

Vad du ser fram emot i rollen framöver?

-Framförallt att få vidareutveckla vårt skatteerbjudande och Vinges verksamhet i stort. Vi jobbar till exempel ofta nära byråns M&A-grupper, vilket gör de frågor som rör både publik och privat M&A väldigt relevanta för oss, och vice versa. Det ska bli intressant att se vad som händer på marknaden närmaste tiden, och hur vi på bästa sätt kan hjälpa våra klienter utifrån detta.