Nyhet

Möt Samra Tesser, ny delägare i Vinges M&A-grupp

19 februari 2024 Karriär M&A

Samra Tesser är sedan årsskiftet ny delägare i Vinges M&A-grupp på Stockholmskontoret. Genom arbetet med såväl industriella klienter som klienter inom Private Equity biträder Samra inom en bredd av branscher och sektorer. Vägen till M&A-juridiken började dock med ett spirande affärsintresse redan under studierna.

Hur har din bana på Vinge sett ut?

Min väg till Vinge började redan under studietiden. På eftermiddagar och kvällar jobbade jag i vår studentpool, där jag hjälpte till med enklare ärenden. I slutet av studierna fick jag sedan möjlighet att göra uppsatspraktik i M&A-gruppen, där jag trivdes mycket bra. Så snart jag tagit examen fick jag sedan gå in som biträdande jurist inom just M&A.

Inom ramen för Vinges rotationsprogram fick jag också tidigt i karriären möjlighet att arbeta i vår publika grupp, som främst arbetar med aktiemarknadsrätt. 2019 var det dags för ett snäppet större äventyr, då jag fick göra ett secondment som jurist i New York på Kirkland & Ellis, en större internationell advokatfirma. Det var en mycket givande period, då jag både fick bredda mitt nätverk och vässa min kompetens inom M&A och Private Equity ytterligare.

Hur kom det sig att det blev just M&A och transaktionsjuridik?

Jag har alltid varit intresserad av affärer och näringslivet i stort. Utöver juristutbildningen läste jag civilekonomutbildningen parallellt. Det var därför ganska självklart för mig att vilja jobba inom affärsjuridiken, och jag upptäckte ganska snart att tempot och arbetssättet inom transaktionsjuridiken passade min person utmärkt, vilket än idag stämmer väldigt bra. Det är ett givande arbete där hantverket är detsamma, men klienterna och branscherna vitt skilda. Man får grotta ner sig rejält under en period, för att sedan gå vidare och lära sig om en ny bransch ganska snabbt därpå.

På vilket sätt har du förberetts inför din nya roll som delägare?

Det har varit en resa som skett under många år. På Vinge har du varje år en brant inlärningskurva, där du allt eftersom får axla ett mer seniort ansvar, både inom bolaget och gentemot klient. Här är det också vanligt att du allt eftersom specialiserar dig mot en viss typ av klienter eller branscher. Du växer på så sätt in i rollen, där du i allt högre grad tangerar och till slut bär det ansvar som ligger i delägarrollen.  

Som senior jurist i våra juristteam ansvarar du bland annat för teamen i de olika projekten, samt de yngre medarbetarnas utveckling. Du är här också en viktig del i byråns externa kontakter. I min nya roll får jag nu ett formellt ansvar för ett antal individers utveckling och välmående. Här ingår också det yttersta ansvaret för vår affär, och att tillsammans med övriga delägare utveckla gruppen och området som helhet.

Finns det något särskilt du ser fram emot i rollen?

Att få jobba för byråns långsiktighet – våra mål och vår utveckling i ett bredare perspektiv. Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med våra kollegor få vara med och leda Vinge in i framtiden. Något jag också ser mycket fram emot är att knyta starkare relationer med de klienter som jag arbetar löpande med, att få förstå hur vi kan hjälpa dem att göra deras affärer på bästa sätt.

Vad står i fokus för våra M&A-klienter inför stundande vår?

Vi har under de senaste åren sett en rad makrohändelser som fått stor effekt på transaktionsmarknaden – pandemin, Rysslands invasion av Ukraina och den pågående inflationen. Det har gjort att såväl våra klienter, branschkollegor och vi själva har haft allt svårare att navigera i frågan om vad vi har att vänta i närtid, vilket skapar en osäkerhet på marknaden. Förhoppningsvis går vi nu mot en stabilare omvärld där osäkerheten minskar och marknadens parter kan mötas igen.

I Sverige har vi nu också, liksom i många andra länder, en ny lagstiftning kring utländska direktinvesteringar. Den nya FDI-regleringen har en betydande påverkan på transaktionsprocessen, och innebär att köparen av en viss typ av svensk verksamhet behöver prövas av en särskild myndighet innan köpet kan genomföras. Utöver detta ska det också bli intressant att se hur inflationen och ränteläget kommande år påverkar transaktionsmarknaden.

Finns det något ärende som stuckit ut, som varit särskilt intressant under senaste tiden?

 Alla transaktioner är särskilda på sitt sätt, men under de senaste åren har vi sett flera fall av så kallade ”buy and build”-projekt, där klienten bygger en ny plattform genom att göra ett antal mindre förvärv, och där vissa branscher konsolideras. De bolagen är alltid särskilt kul att få hjälpa till med – man kommer nära varje enskilt nytt bolag, samtidigt som man får vara med och bygga upp något