Nyhet

Möt Daniel Prawitz, ny delägare vid Vinge Skåne

Daniel Prawitz är sedan årsskiftet delägare på Vinges Skånekontor där han arbetar med entreprenadrätt, i synnerhet entreprenadtvister och med infrastrukturprojekt. Resan till delägarskap har inte varit helt spikrak utan innefattat både tingstjänstgöring och en period som bolagsjurist. Som nybliven delägare ser han nu fram emot att engagera sig i Vinges fortsatta utveckling och långsiktiga frågor som rör ledarskap och organisation.

Berätta om din karriärresa!

”Jag visste tidigt att jag ville plugga något samhällsvetenskapligt och sökte in till juristprogrammet som verkade mest intressant. Under studierna var tanken egentligen att arbeta som brottmålsadvokat, men först ville jag testa att arbeta på en affärsjuridisk byrå. Det första, och faktiskt enda, jobb jag sökte efter examen var på Vinge. När jag tog examen vid årsskiftet 2008/2009 hade dock finanskrisen nyligen slagit ner som en bomb och som nyutexaminerad kändes det i det närmaste omöjligt att få jobb, eller ens få komma på en intervju. Jag fick heller inte något jobb på Vinge den gången och bestämde mig istället för att sitta ting. Väl där insåg jag att jag inte alls ville arbeta med brottsmål, utan tyckte att de advokater som uppträdde som ombud i tvistemålen verkade ha ett väldigt roligt jobb. Under tiden på tingsrätten kom jag i kontakt med Vinge igen och rekommenderades att söka ett jobb där. Och den gången gick det bättre!”

Efter två års som tingsnotarie började Daniel i maj 2011 på Vinges kontor i Skåne med inriktning mot tvistlösning.

”Under de följande åren provade jag att arbeta med både M&A och vindkraftsprojekt, samtidigt som jag fortsatte att arbeta med tvister. I samband med en föräldraledighet 2018 lämnade jag Vinge för att istället prova på att arbeta som bolagsjurist på Peab. Där arbetade jag i princip uteslutande med entreprenadjuridik och arbetade mot Peabs många bygg- och anläggningsprojekt. Jag var kvar på Peab till 2021 när jag slutligen återvände till Vinge och en roll som counsel.”

Varför valde du Vinge?

”Jag hade fått en väldigt bra bild av byrån från studietiden när jag träffade medarbetare härifrån på arbetsmarknadsmässan JiA-dagarna i Lund, Vinge stack ut som oerhört trevliga! Idag skulle jag säga att Vinge är väldigt duktiga på att hitta människor med olika personligheter och styrkor. Här finns en väldig variation av personer och en stor frihet i arbetet, har du bra idéer får du i princip alltid gehör för dem. Öppenheten är stor, men det bygger såklart också på att du själv tar initiativ och verkställer.”

Vad arbetar du med på Vinge idag?

”Idag är jag ansvarig för verksamheten som rör entreprenadrätt på Vinge i Skåne, vilket framför allt handlar om entreprenadtvister och att lämna rådgivning i inledningsskedet i olika entreprenadprojekt, inte sällan stora infrastrukturprojekt runt om i Sverige. Mitt huvudsakliga fokus just nu är att fortsätta bygga upp verksamheten, fortsätta få in spännande uppdrag samt utveckla mina medarbetare. Roligast är verkligen alla mänskliga interaktioner. Jag drivs av och gillar att arbeta med människor i form av både kollegor och klienter, och med frågor som rör exempelvis ledarskap och gruppdynamik.”

Vilka tror du kommer vara de största utmaningarna för Vinge och affärsjuridiska byråer framåt?

”För byråerna tror jag framförallt att utmaningarna kommer handla om ledarskap och bemanning för att attrahera, behålla och motivera de bästa medarbetarna. Jag är själv övertygad om att man löser många utmaningar genom bra ledarskap och att ge medarbetarna förutsättningar för att göra en bra leverans.”

En viktig del i delägarskapet är rollen som ledare för yngre jurister. Vad tycker du utmärker ett gott ledarskap?

”Framförallt tillgänglighet, att finnas där för medarbetarna när de behöver mig, samt att lyssna. Jag försöker att alltid vara tillgänglig för mina kollegor och tror på ett coachande ledarskap som hjälper medarbetarna att utveckla sina egna individuella styrkor och intressen snarare än att försöka likrikta alla genom pekpinnar eller alltför rigida mallar. Utifrån det försöker jag balansera mellan att medarbetare ska känna att de kan komma till mig med frågor, samtidigt som de ska våga och känna att de har mandat och kunskap för att kunna ta ägarskap och driva arbetet själva också. Min roll är att finnas och coacha, och givetvis att säkerställa kvaliteten i allt vi gör tillsammans.”

Vad hoppas du åstadkomma i din nya roll som delägare?

”Rollen är rent organisatoriskt ganska lik den som counsel. Men det finns såklart en grundläggande skillnad i att ha gått in som delägare, inte minst möjligheten att formellt få vara med och påverka, liksom möjligheten att arbeta betydligt mer långsiktigt än vad man kanske gör som anställd. Jag ser fram emot att efterhand i allt högre grad påverka riktningen i det Vinge gör i stort, och ta ansvar för övergripande ledarskaps- och organisationsfrågor. Hur förhåller vi oss till varandra och till våra klienter? Hur ska vi växa, bli större och ännu bättre, och samtidigt fortsatt säkerställa en professionell och långsiktig verksamhet? Hur ska organisationen fungera idag, och om tio år? Det är stora och spännande frågor att arbeta vidare med framåt.”