Nyhet

Med siktet inställt mot USA

12 september 2022 Karriär

Maria Dahlin Kolvik och Ebba Nyberg arbetar som counsel respektive biträdande jurist inom Vinges M&A-team. Som M&A-jurister företräder de klienter som köper och säljer andra bolag och verksamheter. Ett av deras senaste uppdrag gick ut på att hjälpa företaget Nick’s när de tog in kapital för att kunna stärka tillväxten i framförallt USA.

Berätta, på vilket sätt företrädde ni Nick’s?

– Vi företrädde dem i samband med att de tog in 100 miljoner dollar i nytt kapital. Själva investeringsrundan leddes av Kinnevik, och innebar rent konkret att Nick’s genomförde en nyemission av aktier till bland annat Kinnevik och ett antal befintliga aktieägare. Parterna ingick också ett aktieägaravtal respektive ett investeringsavtal i samband med emissionen. Vinge har företrätt Nick’s i samband med tidigare investeringsrundor, men denna var bolagets största hittills, berättar Maria Dahlin Kolvik.

Utöver att företräda köpare och säljare i företagstransaktioner, hjälper M&A-juristerna på Vinge bolag som tar in nytt kapital för att kunna växa, och bolag som investerar kapital i andra bolag. Klienterna kan vara riskkapitalbolag och andra slags investmentbolag, tillväxtbolag och stora industriella bolag, både svenska och internationella.
– Arbetet går till stor del ut på att hålla ihop en ofta komplex och omfattande process och leda teamet mot ett gemensamt mål. Samt såklart att förhandla och drafta transaktionsavtal, genomföra en legal due diligence (företagsgranskning) tillsammans med vårt interna team och övriga rådgivare och inte minst att hantera övriga frågor som uppstår i samband med en transaktion. Utöver transaktioner och kapitalanskaffningar hanterar vi även andra bolagsrättsliga frågor som incitamentsprogram, fusioner och omorganisationer, säger Ebba Nyberg.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för er?

– Svårt att säga, det varierar så mycket! En dag kan innebära allt från att delta i en legal granskning av ett bolag som ska köpas, förhandla avtal, upprätta bolagsrättsliga dokument, delta i olika interna och externa möten, till att fira en genomförd transaktion med teamet eller gå en utbildning anordnad av Vingeakademin. Generellt sett innehåller en vanlig arbetsdag ganska mycket arbete med att upprätta och förhandla legal dokumentation, mejl och möten med allt från klienter, motparter och kollegor, och att umgås med sina kollegor – gärna i vår bistro som man aldrig går hungrig ifrån, säger Maria Dahlin Kolvik.

Medarbetarna i Vinges M&A-team arbetar typiskt sätt i projekt med en tydlig start och mål. Det innebär både intensivare och lugnare perioder under, men framförallt mellan projekten.
– Genom att vi alltid arbetar i team, och alla projekt har olika team, lär man snabbt känna sina kollegor, inte bara i gruppen utan även på Vinge i stort. Det finns alltid en stor gemenskap i projekten och man är aldrig ensam under en arbetstopp, inflikar Ebba Nyberg.

Avslutningsvis, varför ska jag som nyexaminerad jurist söka till Vinges M&A-team?

– Gillar du avtals- och associationsrätt, projektledning, att arbeta i team och att träffa nya människor – då är Vinges M&A ett bra val! Här kommer du snabbt i kontakt med många olika framgångsrika bolag och får tidigt ta stort ansvar för att tillsammans med teamet företräda klienterna i spännande projekt, avslutar Maria Dahlin Kolvik.