Nyhet

Med medarbetarnas upplevelse av Vinge i fokus

25 mars 2022 Karriär

Branschens mest attraktiva företag att arbeta i. Det är Vinges målbild och utgångspunkten i Sofia Steinachers uppdrag som People Experience Partner. En helt ny roll med särskilt fokus på kulturen.

– Ett jobb på Vinge innebär en fantastisk möjlighet att växa i sin yrkesroll med spännande uppdrag och massor av utveckling. Lika viktigt är det att ha roligt och må bra längs vägen. För oss är upplevelsen av att jobba här med andra ord helt central, säger Sofia.

Inledningsvis har Sofias uppdrag handlat om att identifiera vilka faktorer som skapar positiva upplevelser på Vinge, och vilka delar av karriärresan som är viktigast att arbeta med framåt.

– Mitt jobb går ut på att belysa och förstärka det som är bra, och samtidigt driva förbättringar där vi ser att vi kan bli starkare. Upplevelsen handlar förstås till stor del om frågor som rör ledarskap och utveckling, och jag har kollegor som fokuserar på de bitarna. Jag arbetar med att stärka medarbetarnas känsla av stolthet, gemenskap och att kunna påverka sin arbetsplats och omvärld.

En temavecka med fokus på inkludering har genomförts.

– Efter en lång tid av arbete helt eller delvis på distans då drygt hundra nya kollegor anslutit till Vinge tog vi chansen att göra en dedikerad satsning på vår gemenskap. Genom kommunikativa insatser, gruppövningar och föreläsningar belyste vi inkludering och vad vi kan förvänta oss av varandra utifrån ett antal olika synvinklar, berättar Sofia.

På gång nu är bland annat att vidareutveckla introduktionen av nya kollegor, något Sofia och hennes kollegor arbetar med tillsammans.

– Perioden som nyanställd är avgörande för både trivsel och prestation på så många sätt. Vi skapar ett nytt program som sträcker sig från dagen du signerar ditt avtal med oss tills du är varm i kläderna i din nya roll, med ambitionen att alla nyanställda ska ges bästa möjliga förutsättningar att tidigt känna sig trygga och framgångsrika i sina roller. Det sker bland annat genom ett omtag med gemensamma utbildningar och sociala aktiviteter, men också genom att vi fortsätter coacha faddrar och chefer i relationen till nya kollegor.

I förlängningen handlar ambitionen om att medarbetarna ska ha en riktigt bra upplevelse under karriären på Vinge, oavsett hur länge de stannar. Sofia avslutar:

– Här finns fantastiska möjligheter att lära nytt, utvecklas, göra ett avtryck på firman och näringslivet och inte minst att ha roligt och bygga relationer som ofta varar för livet. Mitt uppdrag är att säkerställa att det känns så genom hela anställningen, från att du tackar ja till en tjänst och därefter genom hela din karriär.

Starta din karriär med oss