Nyhet

Med anledning av situationen i Ukraina

3 mars 2022

Säkerhetsläget i Europa är mer oroligt än på länge sedan Rysslands invasion av Ukraina. Genom invasionen kränker Ryssland inte bara Ukrainas suveränitet, utan bryter också mot FN-stadgan och folkrätten. Det är en handling som måste fördömas. I en tid när många känner maktlöshet kan vi ändå alla bidra med något.

För Vinges räkning sker det främst genom vår rådgivning, till exempel kring sanktioner. Vi har också beslutat att skänka 250 000 kronor till vår samarbetsparter Rädda barnen för att stötta dem i deras insatser för Ukrainas 7,5 miljoner barn och tillhörande familjer.

Vinge har ingen närvaro i Ryssland och vare sig någon rysk eller belarusisk affär, med bara enstaka uppdrag från ryska klienter de senaste åren. Vi har inga pågående uppdrag från ryska företag eller individer med kopplingar till regimen. Sedan krigsutbrottet har vi inte accepterat uppdrag från några ryska eller belarusiska företag över huvud taget och kommer inte heller att göra det.