Nyhet

Med anledning av situationen i Ukraina

3 mars 2022

Säkerhetsläget i Europa är mer oroligt än på länge sedan Rysslands invasion av Ukraina. Genom invasionen kränker Ryssland inte bara Ukrainas suveränitet, utan bryter också mot FN-stadgan och folkrätten. Det är en handling som måste fördömas. I en tid när många känner maktlöshet kan vi ändå alla bidra med något.

För Vinges räkning sker det främst genom vår rådgivning, till exempel kring sanktioner. Vi har också beslutat att skänka 250 000 kronor till vår samarbetsparter Rädda barnen för att stötta dem i deras insatser för Ukrainas 7,5 miljoner barn och tillhörande familjer.

Vinge har ingen närvaro i Ryssland och vare sig någon rysk eller belarusisk affär, med bara enstaka uppdrag från ryska klienter de senaste åren. Vi har inga pågående uppdrag från ryska företag eller individer med kopplingar till regimen. Sedan krigsutbrottet har vi inte accepterat uppdrag från några ryska eller belarusiska företag över huvud taget och kommer inte heller att göra det.

 

Vinges experter ger en inblick i svensk sjörätt i den senaste upplagan av International Comparative Legal Guide – Shipping Law 2022

Vinges experter i sjö- och transporträtt har återigen bidragit med det svenska kapitlet avseende sjörätt i International Comparative Legal Guides (ICLG).
10 augusti 2022

Sanctions update 22 July

Further to our previous sanctions updates of 25 February, 3 March, 11 March, 16 March , 14 April and June 8, we herewith provide a further update of recent sanctions developments following Russia’s war against Ukraine:
26 juli 2022

Nytt EU-instrument för internationell upphandling (IPI)

Den 17 juni 2022 antog Rådet en förordning avseende ett nytt instrument för internationell upphandling (”Instrument for International Procurement” eller ”IPI”), efter att Europaparlamentet antagit förordningen i plenum den 9 juni 2022. Syftet med IPI är att främja ömsesidighet i tillträdet till internationella marknader för offentlig upphandling genom att införa möjligheten för EU-kommissionen att inleda utredningar och vidta åtgärder för att öppna upp och öka tillgängligheten för EU-företag till de globala upphandlings- och koncessionsmarknaderna.
11 juli 2022