Nyhet Maria Pia Hope är en av näringslivets mäktigaste kvinnor 2020

5 mars 2020 Om byrån

Vinges Managing Partner Maria-Pia Hope utses av Dagens Industri till en av svenskt näringslivs mäktigaste kvinnor.

Som enda advokat på listan sticker Maria‑Pia Hope, Managing Partner på Vinge, ut när Dagens Industri presenterar näringslivets mäktigaste kvinnor.

VD för landets största affärsjuristbyå. För ”innovation, mod, ledarskap och ett starkt engagemang för jämställdhetsfrågor” fick hon i höstas Advokatsamfundets pris för framstående insatser inom advokatyrket.

Så lyder motiveringen av Maria‑Pia Hope i Dagens Industri.

Jag är både glad och hedrad över utnämningen. Arbetet med innovation och mångfald står i fokus för oss då vi tydligt ser hur det ger en bättre rådgivning och en starkare organisation. Vi vill ha en organisation som tar till vara varje medarbetares unika bidrag till helheten, och med en ständigt ökande andel kvinnliga delägare går vi bättre än någonsin. Tillsammans med våra klienter får vi bidra till att driva juridiken framåt på en mängd områden.

 säger Maria-Pia Hope.

Vinge bedriver sedan 2015 ett aktivt arbete för att öka andelen kvinnliga delägare. Andelen kvinnliga delägare är nu 25 procent, 2015 var siffran 18 procent. På såväl junior som senior nivå är 59 procent av de biträdande juristerna kvinnor. Ambitionen och arbetet för en diversifierad arbetsplats omfattar dock mer än balans mellan könen. Strävan efter dynamik och mångfald i arbetsgrupperna syftar till att få in nya perspektiv i verksamheten. En förutsättning för detta är en organisation där varje medarbetare värdesätts för sitt bidrag till helheten, där en bred representation av ålder och bakgrund, erfarenhet och personlighet är avgörande för företagets fortsatta utveckling. 

Vinge i topp inom M&A

Vinge har hanterat både flest och de värdemässigt största transaktionerna under det första halvåret 2020 enligt Mergermarkets halvårsstatistik. Per halvårsskiftet hade Vinge agerat ombud i 40 transaktioner, till ett värde om MUSD 6.806. På motsvarande nordiska lista når Vinge en andraplats för antalet transaktioner, och en förstaplats för de värdemässigt största projekten.
3 juli 2020 Om byrån

Anna Palmérus invald i Västsvenska Handelskammarens styrelse

I samband med Västsvenska Handelskammarens årsmöte har Anna Palmérus, Managing Partner vid Vinges Göteborgskontor, valts in som ledamot i kammarens styrelse.
19 maj 2020 Om byrån

Vinge utsedd till ”Swedish Law Firm of the Year 2020” av IFLR

Vinge har tagit emot utmärkelsen ”Swedish Law Firm of the Year 2020” av International Financial Law Review, IFLR.
24 april 2020 Om byrån