Nyhet

Läget på den svenska M&A-marknaden

24 maj 2013

I senaste numret av The American Lawyer svarar Vinges delägare Christina Kokko på ett antal frågor om den svenska M&A-marknaden. Här kan du kortfattat läsa ett urval av de viktigaste frågorna och svaren.

Hur har den svenska M&A-marknaden stått emot marknads-osäkerheten i Europa? 
I jämförelse med det europeiska marknadsläget så har den svenska M&A-marknaden varit relativt stabil under de senaste åren. Även om den definitivt har avtagit i jämförelse med de ”gyllene åren” 2006-2008 så ser vi fortfarande ett jämnt flöde av transaktioner. Den senaste nedgången (Q1) på den svenska marknaden beror generellt på den i slutet av förra året ökade oron kring skuldsituationen i Eurozonen. Detta ledde till att färre transaktioner påbörjades och således också avslutades under det första kvartalet 2013. Klimatet är generellt mer stabilt nu så vi räknar med att se en uppgång på transaktionssidan igen.

Hur aktiva är Private Equity-bolagen? 
Private Equity-branschen har varit mycket framgångsrik på den svenska M&A-marknaden under de senaste femton åren. Mellan 2005 och 2008 förvärvade fonderna majoriteten av de tillgängliga tillgångarna och dominerade marknaden vilket gjorde det svårt för de industriella bolagen att konkurrera. Men åtstramade finansieringsmöjligheter har minskat  hävstångseffekten, vilket  lett till lägre bud. Detta har givit de industriella bolagen en ny chans att framgångsrikt delta i förvärv. Vi ser ett ökat antal controlled auctions där de industriella bolagen lägger högsta budet. Exempelvis när AstraZeneca sålde Astra Tech 2011 som köptes av engelska Dentsply för 1,8 miljarder dollar. Eller när Phadia förvärvades av Thermo Fischer och Point av VeriFone. Före 2011 hade vi inte så ofta sett de industriella bolagen vinna dessa budgivningar. 

Hur har företagsklimatet i Sverige formats av Private Equity-branschen?
Svenska företag har absolut gynnats av Private Equity-branschen. Nästan 8 % av den svenska arbetsstyrkan i den privata sektorn är anställda av företag ägda av riskkapitalbolag. Det är svårt att förutse framtida tendenser men man kan med säkerhet säga att riskkapitalmodellen är här för att stanna. Historiskt sett har nordiska aktörer varit extremt framgångsrika och de fortsätter att vara framgångsrika i att resa nytt kapital för nya och allt större fonder.  

Här kan du läsa artikeln i sin helhet     

Uppdaterad reglering om korttidspermittering m.m.

Som vi berättande om i vårt förra nyhetsbrev har den nya tillfälliga lagen om korttidsstöd trätt i kraft och omfattar korttidsstöd för perioden december 2020 – juni 2021. Lagstiftningen innebär en del förändringar jämfört med hur stödet utformades för de tidigare perioderna under 2020, exempelvis kan arbetsgivare för perioden januari – april 2021 ansöka om stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden.
11 maj 2021

Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av pandemin

Regeringen har, med anledning av pandemin, antagit en rad åtgärder på socialförsäkringsområdet som bland annat syftar till att minska smittspridningen i samhället och minska konsekvenserna för arbetsgivare.
11 maj 2021

Ny kartläggning av förutsättningar för arbete hemifrån under pandemin

Arbetsmiljön har förändrats för många arbetstagare under pandemin, till stor del på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendation att arbetsgivare i så stor utsträckning som möjligt ska se till att arbetstagare kan arbeta hemifrån.
11 maj 2021