Nyhet

Katarina Nilsson ny ordförande i SCC i Kina

17 maj 2013

I slutet av april valdes Katarina Nilsson, ansvarig för Vinges Kinaverksamhet, till ny ordförande i Svenska Handelskammaren (Swedish Chamber of Commerce, SCC) i Kina. Katarina ersätter Mats Harborn, chef för Scania i Kina. Vi har ställt fem snabba frågor till Katarina.

Grattis Katarina! Du har redan tidigare varit engagerad i Svenska Handelskammaren – berätta lite om det!
Jag var tidigare vice ordförande i Svenska Handelskammaren i Kina. Kammaren har två vice ordföranden, varav en har ansvar för Shanghai- och en för Beijingavdelningen av kammaren. Jag var ansvarig för avdelningen i Shanghai.

Hur ser du på din nya roll? 
Det nya uppdraget är både viktigt och roligt. Kina är en allt viktigare marknad för svenska verksamheter och Svenska Handelskammaren syftar till att vara en samlingspunkt för de svenskägda bolagen i Kina. Vi ska vara deras röst i förhållande till politiker, ambassad, generalkonsulat, kinesiska myndigheter och i andra sammanhang samt erbjuda en plattform för nätverkande mellan medlemmarna.

Hur kommer ditt ordförandeskap att skilja sig från din företrädares? 
Mats Harborn har varit en mycket kunnig och respekterad ordförande som suttit länge. Jag kommer att bygga vidare på det Mats har byggt och sträva efter att utveckla kammaren vidare. Kina har förändrats enormt sedan den Svenska Handelskammaren grundades för 15 år sedan. Antalet medlemmar mångdubblats. I höst börjar vi med en större översyn över kammarens organisation för att undersöka om vår roll och verksamhet behöver förändras. 

Är det någon speciell fråga som du kommer att driva som ordförande? En utmaning är hur vi bäst kan hjälpa de många små och medelstora svenska företag som nu etablerar sig i Kina. Kina är inte en lätt marknad. Affärskulturen är väsentligt annorlunda än hemma och konkurrensen stenhård. En annan utmaning för handelskammaren är att de svenskägda företagen inte längre är koncentrerade till bara Beijing och Shanghai utan finns över hela Kina. Det gör det svårare att ordna aktiviteter som alla kan närvara på och vi måste tänka på nya sätt för att leverera medlemsnytta.

Hur ser du på utvecklingen i Kina under den nya ledningen? 
Det är inte lätt att sia om den demokratiska utvecklingen. Det jag kan konstatera är att befolkningen i Kina är genuint trött på politier på olika nivåer som skor sig själva. Den nya ledningen måste, om inte annat så i ren självbevarelsedrift, genomföra förändringar som bemöter detta missnöje. Vad gäller olika typer av regleringar så sker ständiga förändringar som gör det lättare för utländska bolag att verka i Kina. Den utvecklingen tror jag kommer att fortsätta. Som nämnt är konkurrensen dock stor och kostnaderna för t.ex. löner stiger snabbt. Men med jordens största befolkning kommer den kinesiska marknaden alltid vara intressant.

Nytt förslag om utvidgning av arbetsmiljöansvaret

I slutet av augusti 2022 presenterades betänkandet ’’SOU 2022:45 – Steg framåt, med arbetsmiljön i fokus’’. I utredningen lämnas bland annat förslag om att arbetsmiljöansvaret ska utvidgas för att bättre överensstämma med hur arbetet organiseras på dagens arbetsmarknad.
30 november 2022

De nya reglerna om omställningsstudiestöd och omställnings- samt kompetensstöd har börjat gälla

Den 1 oktober 2022 började det så kallade omställningspaketet att gälla. Bland annat innebär det att det numera är möjligt för yrkesverksamma personer att ansöka omställningsstudiestöd och ta del av omställnings- och kompetensstöd.
30 november 2022

Nytt om användandet av amerikanska molntjänster

Arbetsgivare behandlar ofta en stor mängd personuppgifter, bland annat personuppgifter som tillhör arbetsgivarens anställda. Uppgifterna lagras oftast i olika typer av molntjänster. Användandet av just amerikanska molntjänster har länge varit omdebatterat, särskilt mot bakgrund av att EU-domstolen 2020 ogiltigförklarade Privacy Shield-avtalet i domen Schrems II. Avtalet reglerade transatlantiska överföringar av personuppgifter i kommersiella syften och grunden för ogiltigförklarandet var bland annat att USAs lagstiftning inte ansågs ge ett tillräckligt starkt skydd för personuppgifter. I april 2022 nåddes världen av nyheten att EU och USA ingått en principöverenskommelse om ett nytt datadelningsavtal. USAs president Joe Biden har nu, sex månader senare, utfärdat en presidentorder som ett led i att implementera det nya datadelningsavtalet och på så sätt stärka personuppgiftsskyddet.
30 november 2022