Nyhet

Karolina Hoti är Vinges nya Learning & Development Manager

17 juni 2024 Karriär

En utbildning och kompetensutveckling i branschens toppklass. Det är uppdraget för Karolina Hoti, ny L&D-manager för Vinges samtliga kontor.

Du har de senaste åren varit med och drivit Spotifys medarbetarutveckling. Berätta!

Ja precis. Under de senaste 5 åren har jag jobbat i Spotifys Learning & Development-team. Innan dess jobbade jag som rekryterare i bolaget. Under de här åren växte bolaget otroligt snabbt, med över 1000 rekryteringar per år. När jag såg nya medarbetare börja mogna i bolaget fick jag på allvar upp ögonen för rekryteringens andra sida: Hur får man medarbetare att växa och nå sin fulla potential? Jag gick då in i Learning & Development, vilket varit mitt fokus de senaste åren. Att bygga utvecklingsprogram för ett så snabbväxtande techbolag har varit en fantastisk L&D-skola!

Vad fick dig att välja Vinge?

Efter 8 år inom tech ville jag få använda mina kunskaper i en bredare roll. På Spotify ansvarade jag bland annat för program inom seniort ledarskap. Hur kunde jag bidra med min erfarenhet i en ny kontext? Bland alla jag mötte här på Vinge fick jag en väldigt positiv och jordnära känsla. Med 500 kollegor jämfört med nästan 10 000 får du också möjlighet att på djupet lära känna alla grupper, deras olika behov och potential. 

Vad kommer huvudsakligt fokus att vara i din nya roll?

Mitt uppdrag innebär att fortsätta utveckla L&D-funktionen som helhet. Vingeakademin har de senaste åren byggts upp till något otroligt fint med spets och bredd. Samtidigt kan vi inte luta oss tillbaka, eftersom all den fortbildning vi erbjuder ständigt behöver utvecklas.

På Vinge ska du kunna vara ditt allra bästa jag på jobbet. Inom advokatbranschen ser vi både stora förändringar och nya områden som växer fram, vilket kräver att vi internt fortsätter att bygga en trygg kompetens inom en rad områden. Här ska vi erbjuda utbildning i toppklass.

Hur ser den individuella utbildningsplanen ut för den som just börjat på Vinge?

Det finns en tydlig utvecklingslinje kopplad till din kompetens och karriärtrappa. I takt med att du växer som jurist får du utveckla fler delar, inte minst inom affärsmannaskap och ledarskap. För den som jobbar inom våra affärsstödjande funktioner är utbildningen inte lika formaliserad. En del av mitt uppdrag handlar här om att utveckla detta ytterligare, eftersom vi står inför en föränderlig period där vi alla måste fortbilda oss än mer.

Att utvecklas i sin profession handlar både om erfarenhet och traditionell utbildning. Hur kan man jobba för att uppnå en optimal balans?

Man brukar prata om 70-20-10. Här står kurser och formell utbildning endast för ca 10 procent vårt totala lärande. 20 procent kommer från det sociala lärandet, där vi lär i interaktion med andra. Det största lärandet kommer dock i själva görandet – att få applicera det vi lärt oss i de tidigare stegen.

Om vi ser till vår verksamhet finns det mycket som är funktionsöverskridande, med möjlighet att lära av varandra.  Ett av mina mål är här att se – vad är den röda tråden? Var finns det en intern best practice som kan användas av fler, och var behöver vi söka nya lösningar?

Om du skulle beskriva Vinges utbildningsutbud – finns det något som utmärker sig?

Generellt skulle jag säga att vi har ett starkt fokus på affärsmannaskap och ledarskap i hela vårt utbud. Det finns också en nyfikenhet i att tidigt prova och utvärdera nya tekniska lösningar. Här gör vi pilotprojekt för att kunna testa skarpt och se vad som lämpar sig bäst för vår verksamhet. Att ligga i balanserad framkant, att tidigt våga testa för att sedan utvärdera, utmärker oss här.

Finns det något utbildningsområde som du brinner särskilt för?

Ledarskap i en bredare bemärkelse! Här ligger en stark påverkansmöjlighet. Det arbete du gör ger ofta stora ringar på vattnet, och ju mer självinsikt du själv har, desto bättre medarbetare och ledare blir du. En annan del är teamutveckling. Vi är ofta beroende av många människor för ett bra slutresultat. Ju bättre man blir på att samverka desto bättre blir resultatet, där allas vårt bidrag hjälper till att göra slutprodukten bättre. 

Vad ser du som de viktigaste insatserna på L&D-området idag?

Fram tills nu har AI och självledarskap haft ett särskilt fokus. AI kommer framöver att ha ett fortsatt fokus, men det som nu också kommer starkt är hur man kan individanpassa lärandet ytterligare. Om vi med AI:s hjälp kan göra det enklare att identifiera och utforma lärande har vi ritat om hela kartan. Om tillgängligheten av utbildning ökar, ser också framtidens utbildningsprogram annorlunda ut. En viktig del här är också att mötas och utbyta erfarenheter, där den sociala delen i lärandet ibland underskattas.

Som specialist inom kompetensutveckling, vad är ditt främsta medskick?

Vi är vanemänniskor, och behöver medvetet utmana oss själva för att utvecklas. Man ska heller inte underskatta det sociala lärandet, då vi lär under interaktion. När du reflekterat kring en utmaning, och delar den reflektionen med en annan, kan det uppstå magi.